University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 16 (4) 2017

Zeszyt 16 (4) 2017 - Okładka
Zeszyt 16 (4) 2017 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 16 (4) 2017 str. 3-12 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.1
Maryam Golabadi, Pooran Golkar, Sezai Ercisli
ESTIMATION OF GENE ACTION FOR FRUIT YIELD AND MORPHOLOGICAL TRAITS IN GREENHOUSE CUCUMBER BY MATING DESIGNS
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 13-24 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.2
Éva Németh-Zámbori, Krisztina Szabó, Péter Rajhárt, Katalin Inotai, Katarzyna Seidler-Lozykowska, Péter Radácsi
VARIABILITY OF PHENOLIC COMPOUNDS OF FOUR AROMATIC Lamiaceae SPECIES IN CONSEQUENCE OF DIFFERENT WATER SUPPLY
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 25-32 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.3
Ali Sabir, Ummuhan Karaca, Kevser Yazar, Ferhan K. Sabir, M. Atilla Yazici, Osman Dogan, Zeki Kara
VINE GROWTH AND YIELD RESPONSE OF ALPHONSE LAVALLÉE (V. vinifera L.) GRAPEVINES TO PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA UNDER ALKALINE CONDITION IN SOILLESS CULTURE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 33-43 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.4
Agnieszka Balbierz, Eugeniusz Kołota
THE EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION AND STAGE OF FRUIT MATURITY AT HARVEST ON YIELD AND NUTRITIONAL VALUE OF SCALLOP SQUASH
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 45-51 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.5
Ersin Atay, , Bruno Hucbourg, Aurore Drevet, Pierre-Eric Lauri
INVESTIGATING EFFECTS OF OVER-IRRIGATION AND DEFICIT IRRIGATION ON YIELD AND FRUIT QUALITY IN PINK LADYTM ‘ROSY GLOW’ APPLE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 53-61 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.6
Małgorzata Kostecka, Iwona Szot, Tomasz Czernecki, Paweł Szot
VITAMIN C CONTENT OF NEW ECOTYPES OF CORNELIAN CHERRY (Cornus mas L.) DETERMINED BY VARIOUS ANALYTICAL METHODS
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 63-72 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.7
Memnune Sengul, Derya Sener, Sezai Ercisli
THE DETERMINATION OF ANTIOXIDANT CAPACITIES AND CHEMICAL PROPERTIES OF ROSA (Rosa damascena Mill.) PRODUCTS
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 73-78 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.8
Anna Konieczny, Iwona Kowalska
ARBUSCULAR MYCORRHIZA – PARTNER IN COMMUNICATION
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 79-88 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.9
Zuhal Dilaver, Mohsen Mirzapour, Hayrettin Kendir
BREAKING SEED DORMANCY AND MICROPROPAGATION OF PERENNIAL VULNERARIA MILKVETCH (Astragalus vulnerariae DC.)
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 89-99 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.10
Katarzyna Bączek, Jarosław L. Przybył, Olga Kosakowska, Zenon Węglarz
ACCUMULATION OF PHENOLICS IN ELEUTHERO (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) AS AFFECTED BY PLANT DEVELOPMENT
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 101-112 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.11
Wojciech Kukuła, Ewa Mirzwa-Mróz, Wojciech Wakuliński, Elżbieta Paduch-Cichal
CHARACTERISTICS OF Valdensia heterodoxa Peyr. AS AN Ericaceae PATHOGEN IN POLAND
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 113-126 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.12
Ewa Dorota Król, Barbara Anna Abramczyk, Ewa Dorota Zalewska, Beata Zimowska
FUNGI INHABITING FRUIT TREE SHOOTS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE Diaporthe (Phomopsis) GENUS
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 127-139 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.13
Olesja Escuer, Sirje Vabrit
EFFECT OF ORGANIC MULCHES ON DEVELOPMENT OF THREE ORNAMENTAL ANNUAL PLANTS, MOISTURE AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 141-151 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.14
Justyna Leśniowska-Nowak, Michał Nowak, Magdalena Zapalska, Karolina Dudziak, Krzysztof Kowalczyk
INFLUENCE OF CCC AND TRINEXAPAC-ETHYL ON THE EXPRESSION OF GENES INVOLVED IN GIBBERELLIC BIOSYNTHESIS AND METABOLISM PATHWAY IN ISOGENIC LINE WITH Rht12 DWARFING GENE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 153-160 DOI: 10.24326/asphc.2017.4.15
Grażyna Zawiślak, Renata Nurzyńska-Wierdak
PLANT MORPHOLOGICAL PARAMETERS AND YIELD OF WINTER SAVORY DEPENDING ON THE METHOD OF PLANTATION ESTABLISHMENT
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).