University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 17 (1) 2018

Zeszyt 17 (1) 2018 - Okładka
Zeszyt 17 (1) 2018 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 17 (1) 2018 str. - DOI: 10.24326/asphc.2018.1.1
Beata Zimowska, Ewa Dorota Król
EFFECT OF SELECTED PREPARATIONS ON GROWTH AND DEVELOPMENT Boeremia strasseri, THE CAUSAL AGENT OF BLACK STEM AND RHIZOMES ROT OF PEPPERMINT (Mentha piperita)
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. - DOI: 10.24326/asphc.2018.1.2
Jasmina Lj. Ćilerdžić, Jelena B. Vukojević, Anita S. Klaus, Žarko S. Ivanović, Jovana D. Blagojević, Mirjana M. Stajić
WHEAT STRAW – A PROMISSING SUBSTRATE FOR Ganoderma lucidum CULTIVATION
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 23-33 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.3
Bugrahan Emsen, Muhammet Dogan
EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF in vitro PROPAGATED MEDICINAL Ceratophyllum demersum L. EXTRACTS
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 35-48 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.4
Vahid Tavallali
VACUUM INFILTRATION OF 24-EPIBRASSINOLIDE DELAYS CHLOROPHYLL DEGRADATION AND MAINTAINS QUALITY OF LIME DURING COLD STORAGE
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 49-62 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.5
Małgorzata Podwyszyńska, Mirosława Cieślińska
ROOTING SHOOTS OF APPLE VARIETIES AND THEIR TETRAPLOIDS OBTAINED BY THE in vitro TECHNIQUE
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 63-73 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.6
Andrzej Borowy, Ewelina Chrzanowska, Magdalena Kapłan
COMPARISON OF THREE SOUR CHERRY CULTIVARS GROWN IN CENTRAL-EASTERN POLAND
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 75-86 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.7
Justyna Lema-Rumińska, Natalia Miler, Krzysztof Gęsiński
IDENTIFICATION OF NEW POLISH LINES OF Chenopodium quinoa (Willd.) BY SPECTRAL ANALYSIS OF PIGMENTS AND A CONFIRMATION OF GENETIC STABILITY WITH SCoT AND RAPD MARKERS
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 87-96 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.8
Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Bożena Muszyńska, Alicja Gawalska, Kinga Sałaciak
Laetiporus sulphureus – CHEMICAL COMPOSITION AND MEDICINAL VALUE
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 97-106 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.9
Alina Kałużewicz, Renata Bączek-Kwinta, Włodzimierz Krzesiński, Tomasz Spiżewski, Anna Zaworska
EFFECT OF BIOSTIMULANTS ON CHLOROPHYLL FLUORESCENCE PARAMETERS OF BROCCOLI (Brassica oleracea var. Italica) UNDER DROUGHT STRESS AND REWATERING
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 107-114 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.10
Ireneusz Sosna
EVALUATION OF SEVERAL ASIAN PEAR CULTIVARS IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF LOWER SILESIA
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 115-125 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.11
Barbara Marcinek, Katarzyna Karczmarz, Mariusz Szmagara, Wojciech Durlak, Elżbieta Pogroszewska
INFLUENCE OF A PROLONG APPLICATION OF MINERAL OILS ON BULB YIELD, QUALITY OF CUT FLOWERS AND SPREAD OF VIRUSES IN TULIP CULTIVATION
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 127-138 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.12
Priyanka Pal, Kuldeep Yadav, Krishan Kumar, Narender Singh
MULTIFACETED POTENTIAL OF K AND GA3 ON GROWTH, PRODUCTION AND QUALITY OF F1 HYBRID Cucumis sativus L. (cv. KUK-9)
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 139-147 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.13
Dariusz Kulus, Magdalena Serocka, Anna Mikuła
EFFECT OF VARIOUS PRECULTURE AND OSMOTIC DEHYDRATION CONDITIONS ON CRYOPRESERVATION EFFICIENCY AND MORPHOGENETIC RESPONSE OF CHRYSANTHEMUM SHOOT TIPS
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 149-157 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.14
Hatice Bilir Ekbic, Nihan Gokdemir, Halil Erdem
EFFECTS OF BORON ON YIELD, QUALITY AND LEAF NUTRIENTS OF ISABELLA (Vitis labrusca L.) GRAPE CULTIVAR
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 159-164 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.15
Monika Fratrikova, Miroslav Bauer, Martin Jopcik, Jana Libantova
SIMPLE VERIFICATION OF in vitro – GROWN CLONES OF THE GENUS Drosera L. USING ITS MOLECULAR MARKERS
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 165-183 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.16
Ceknas Erdinc
CHANGES IN ION (K, Ca AND Na) REGULATION, ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENT CONTENT IN MELON GENOTYPES SUBJECTED TO SALT STRESS – A MIXTURE MODELING ANALYSIS
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).