University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 2 (1) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (1) 2003 str. 3–11
Zbyszek K. Blamowski, Władysław Michałek, Irena Rukasz
Wpływ stresu mechanicznego na wymianę gazową oraz wzrost roślin rzodkiewki zwyczajnej i rzepaku jarego
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 13–19
Jan Dyduch, Agnieszka Najda
Zależność między liczbą cebulek powietrznych w baldachu macierzystym czosnku strzałkującego (Allium sativum L.) a cechami morfologicznymi i jakością wyrosłych z nich roślin
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 21–30
Romualda Jabłońska-Ceglarek, Robert Rosa
Wpływ następczy przedplonowych nawozów zielonych na plonowanie oraz zawartość suchej masy i cukrów w buraku ćwikłowym
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 31–45
Romualda Jabłońska-Ceglarek, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk
Nawożenie organiczne i wapnowanie gleby a zawartość ołowiu w warzywach
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 47–54
Marek Jerzy
Wpływ przemiennego fotoperiodu na kwitnienie gałązkowych odmian chryzantem uprawianych pod osłonami
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 55–64
Alina Pastucha
Oddziaływanie Zaprawy Oxafun T na skład ilościowy i jakościowy mikroorganizmow ryzosferowych fasoli wielokwiatowej oraz soi
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 65–71
Elżbieta Patkowska
Wpływ mikroorganizmów fyllosferowych na zdrowotność organów nadziemnych soi (Glycine max (L.) Merrill)
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 73–83
Mieczysław Czekalski, Marek Jerzy
Rozmnażanie piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora Pall.) za pomocą odkładów pionowych
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 85–94
Beata Janowska, Marek Jerzy
Wpływ kwasu giberelinowego na jakość ciętych liści cantedeskii elliota (Zantedeschia elliottiana /W. Wats./ engl.)
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 95–110
Bożenna Jaśkiewicz
Mszyce występujące na Cornus alba L.
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 111–116
Elżbieta Kaczmarska
Żywotność pyłku i wiązanie nasion u wybranych odmian truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 117–123
Monika Grzeszczuk, Joachim Falkowski, Barbara Jakubowska
Ocena jakości owoców trzech krajowych odmian patisona
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).