University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 3 (2) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 3–11
Anita Woźny, Marek Jerzy
Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +5°C
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 13–21
Jerzy Hetman, Marta Joanna Monder
Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część I. parametry wzrostu krzewów
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 23–31
Jerzy Hetman, Marta Joanna Monder
Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część II. Jakość krzewów
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 33–39
Ewa Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak
Patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium dla melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.)
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 41–46
Marek Jerzy, Włodzimierz Breś, Piotr Pawlak
Doświetlanie asymilacyjne chryzantem uprawianych w doniczkach w warunkach deficytu usłonecznienia
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 47–55
Marek Jerzy, Włodzimierz Breś, Piotr Pawlak
Wpływ doświetlania na stan odżywienia chryzantem uprawianych w okresie naturalnego niedoboru światła
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 57–65
Ewa Skutnik, Julita Rabiza-Świder, Mariusz Wachowicz, Aleksandra J. Łukaszewska
Starzenie ciętych liści Zantedeschia aethiopica i Z. elliottiana. Część I. Rozkład chlorofilu
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 67–74
Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Mariusz Wachowicz, Aleksandra J. Łukaszewska
Starzenie ciętych liści Zantedeschia aethiopica i Z. elliottiana. Część II. Akumulacja wolnych aminokwasów a zawartość białek rozpuszczalnych
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 75–84
Ewa Król, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska
Bakterie uszkadzające owoce leszczyny (Corylus avellana L.) uprawianej w południowo-wschodniej Polsce
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 85–92
Katarzyna Karczmarz, Halina Laskowska
Kwitnienie i jakość kwiatostanów lonasu rocznego (Lonas annua (L.) Vines et Druce) w zależności od sposobu uprawy
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 93–109
Wiesław Mądry, Paweł Krajewski, Stanisław Pluta, Edward Żurawicz
Wielocechowa analiza wartości hodowlanej i zróżnicowania genetycznego odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 111–122
Waldemar Treder, Tadeusz Olszewski
Ocena wpływu sposobu nawożenia na zawartość azotu w liściach jabłoni
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 123–129
Paweł Wójcik
Wpływ nawożenia borem na wzrost, plonowanie oraz jakość owoców borówki wysokiej odmiany Jersey
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 131–145
Elżbieta Jolanta Bielińska, Agnieszka Głowacka
Zawartość mineralnych form azotu w glebie sadu jabłoniowego w zależności od metody jej pielęgnacji
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 147–152
Jacek Lewko, Kazimierz Ścibisz, Andrzej Sadowski
Zawartość niektórych składników mineralnych w liściach podkładek dla gruszy i w liściach okulantów na nich uszlachetnionych
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 153–160
Dariusz Wrona
Wzrost, owocowanie i zawartość n w liściach jabłoni ‘Jonagored’ w zależności od jesiennego nawożenia azotem i podkładki
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 161–170
Mirosław Kobierski
Zawartość miedzi, cynku, manganu i żelaza w glebach sadów jabłoniowych w 27. i 30. roku ich użytkowania
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 171–177
Danuta Pięta, Elżbieta Patkowska, Alina Pastucha
Oddziaływanie biopreparatów na wzrost i rozwój niektórych grzybów chorobotwórczych dla roślin motylkowatych
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 179–187
Janusz Andziak, Kazimierz Tomala, Andrzej Sadowski, Romuald Dziuban
Stan odżywienia składnikami mineralnymi i  zdolność przechowalnicza jabłek ‘Š ampion’ w zależności od podkładki
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 189–196
Janusz Kalbarczyk
Wpływ wybranych dodatków do podłoża na jakość owocników Lentinula edodes (Berg.) Sing.
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 197–206
Dorota Pawłowska, Ewa Żmuda, Justyna Wieniarska
Wpływ przedplonu na plonowanie truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 207–217
Eugeniusz Pacholak, Marcin Zachwieja, Zofia Zydlik
Wpływ nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych w glebie, liściach i owocach jabłoni odmiany Šampion
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 219–227
Ewa Skutnik, Julita Rabiza-Świder, Mariusz Wachowicz, Alexandra J. Łukaszewska
Starzenie ciętych liści Zantedeschia aethiopica i Z. elliottiana. Część III. Zawartość cukrów redukujących
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 229–238
Alicja Świstowska, Danuta Kozak
Wpływ auksyn na ukorzenianie mikrosadzonek i adaptację roślin Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Cz. I. W kulturze in vitro
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 239–248
Alicja Świstowska, Jerzy Hetman
Wpływ auksyn na ukorzenianie mikrosadzonek i adaptację roślin Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Cz. II. Następczy wpływ w uprawie szklarniowej
 

Zanleziono 25 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).