University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 3 (2) 2004 str. 85–92

Katarzyna Karczmarz, Halina Laskowska

KWITNIENIE I JAKOść KWIATOSTANóW LONASU ROCZNEGO (LONAS ANNUA (L.) VINES ET DRUCE) W ZALEżNOśCI OD SPOSOBU UPRAWY

abstrakt: Badania przeprowadzono w latach 1998–2000. Badano wpływ terminu i  normy siewu na plonowanie i jakość kwiatostanów lonasu rocznego (Lonas annua (L.) Vines et Druce). Nasiona wysiewano bezpośrednio do gruntu w trzech różnych terminach: I termin – 4 maja, 29 i 28 kwietnia; II termin – 14, 10 i 8 maja; III termin – 24, 20 i 19 maja (wg kolejności lat badań) w rzędy co 25  cm. Wschodów nie przerywano. W każdym z zaplanowanych terminów zastosowano następujące normy wysiewu: 40, 60, 80, 100 i  120 g·100 m-2. Po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej (80% kwiatostanów na plantacji w  pełnym rozkwicie, a pędy kwiatostanowe wybarwione na kolor czerwonobrunatny) rośliny wyrywano z pola. Spośród badanych terminów siewu istotnie najobficiej kwitnące rośliny (10,62 szt. rośl.-1), o największej liczbie koszyczków w kwiatostanie (18,49 szt.), uzyskano z najwcześniejszego terminu siewu nasion. Najkorzystniej na liczebność kwiatostanów na roślinie wpłynęła najniższa norma wysiewu nasion, odpowiadająca 40 g·100 m-2. Rośliny z tej kombinacji wykazały tendencję do obfitszego kwitnienia.
pub/3_2_85.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_85.pdf
słowa kluczowe: Lonas annua, termin siewu, norma siewu, plon, jakość

Zapis do cytowania:

MLA Karczmarz, Katarzyna, and Halina Laskowska. "The flowering and inflorescence qualities of the Lonas annua (L.) Vines et Druce cultivated for dry material in relation seedling time and norm of sowing." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 3.2 (2004): 3.
APA Karczmarz, K., & Laskowska, H. (2004). The flowering and inflorescence qualities of the Lonas annua (L.) Vines et Druce cultivated for dry material in relation seedling time and norm of sowing. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 3 (2), 3.
ISO 690 KARCZMARZ, Katarzyna, LASKOWSKA, Halina. The flowering and inflorescence qualities of the Lonas annua (L.) Vines et Druce cultivated for dry material in relation seedling time and norm of sowing. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2004, 3.2: 3.
EndNote BibTeX RefMan