University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 4 (1) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (1) 2005 str. 3–10
Jan M. Ben, Małgorzata Koszorz
Wpływ podkładki na zawartość wapnia w różnych częściach jabłka
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 11–19
Maciej Gąstoł, Władysław Poniedziałek
Wpływ różnych metod skarlania na zawartość wapnia w różnych organach jabłoni
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 21–30
Massimo Tagliavini, Peter Millard
Przepływy azotu wewnątrz drzew owocowych klimatu umiarkowanego
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 31–38
Anna Bieniek, Zdzisław Kawecki
Ocena systemu korzeniowego siewek czeremchy późnej (Padus serotina L.) w zależności od jakości nasion
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 39–46
Włodzimierz Breś, Marek Jerzy
Wpływ terminu sadzenia roślin na stan odżywienia mikroskładnikami doniczkowych odmian chryzantem z grupy time w uprawie całorocznej
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 47–57
Endre Szűcs
Niektóre aspekty integrowanego odżywiania w sadach
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 59–67
Tamara V. Ryabtseva, Nadezhda G. Kapichnikova, Natalya A. Mikhaĭlovskaya
Wpływ nawozów biologicznych i mineralnych zastosowanych do gleby na wzrost, plonowanie, skład biochemiczny owoców jabłoni ‘Charavnitsa’ oraz na niektóre właściwości agrochemiczne gleby
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 69–76
Anna Pietranek, Ewa Jadczuk
Stan odżywienia mineralnego jabłoni odmiany Katja w zależności od nawadniania, nawożenia i podkładki
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 77–83
Wojciech Tyksiński, Joanna Kurdubska
Różnice odmianowe w akumulacji kadmu i ołowiu przez sałatę (Lactuca sativa L.)
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 85–97
Agata Konarska
Zmiany w rozwoju i budowie korzeni rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.) w warunkach stresu glinowego
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 99–107
Danuta Pięta, Tadeusz Kęsik
Występowanie mikroorganizmów antagonistycznych w glebie po uprawie żyta jarego i wyki siewnej
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 109–118
Ireneusz Sosna
Wzrost i plonowanie kilku odmian jabłoni genetycznie odpornych na parcha na sześciu podkładkach
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 119–129
Piotr Baryła, Magdalena Kapłan
Ocena wzrostu i rozgałęziania się sześciu podkładek pod wiśnie i czereśnie
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 131–137
Magdalena Kapłan, Piotr Baryła
Wpływ podkładki i wieku drzew na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Szampion
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 139–152
Maria Szymańska, Renata Matraszek
Reakcja słonecznika (Helianthuus annuus L.) na nikiel uwarunkowana drogą wnikania metalu
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 153–161
Małgorzata Makowska, Edward Borowski, Anna Ziemba
Wymiana gazowa i plonowanie roślin truskawki uprawianych w czarnej ziemi i glebie piaszczystej z dodatkiem hydrożelu
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 163–171
Barbara Łata, Aleksandra Trąmpczyńska, Agnieszka Mike
Wpływ odmiany i terminu zbioru na zawartość związków tiolowych, askorbinianu oraz fenoli w owocach borówki wysokiej
 

Zanleziono 17 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).