University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 4 (2) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (2) 2005 str. 3–10
Maria Kamińska, Hanna Śliwa, Tadeusz Malinowski
Częściowa charakterystyka izolatu wirusa mozaiki ogórka (CMV) z roślin Lonicera caprifolium L.
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 11–19
Barbara Marjańska-Cichoń, Anna Sapieha-Waszkiewicz, Ryszard Miętkiewski
Wpływ biopreparatów i syntetycznych fungicydów na wzrost in vitro grzyba mikoryzowego oidiodendron sp.
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 21–26
Katarzyna Rogaś, Marek Grabowski
Wpływ porażenia liści jabłoni w okresie jesieni na występowanie stadium konidialnego grzyba Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. na jednorocznych pędach
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 27–37
Maria Bartyńska, Waldemar Mirski
Grzyby występujące na świerku kłującym (Picea pungens Engelm.) w krakowskim ogrodzie botanicznym
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 39–44
Jan Kućmierz, Anna Kaczyńska
Grzyby wyizolowane z nasion werbeny ogrodowej (Verbena hybrida) oraz patogeniczność wybranych grzybów dla siewek i próby ich zwalczania
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 45–57
Przemysław Bąbelewski, Mieczysław Czekalski
Występowanie bożodrzewu gruczołkowatego Ailanthus altissima (Mill.) Swingle we Wrocławiu, Dolny Śląsk, Polska
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 59–67
Danuta Pięta, Elżbieta Patkowska, Alina Pastucha
Efektywność ochronnego działania biopreparatów stosowanych jako zaprawy do fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) i grochu (Pisum sativum L.)
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 69–77
Alina Pastucha
Wpływ chitozanu na kształtowanie się zbiorowisk mikroorganizmów w glebie ryzosferowej soi
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 79–87
Barbara Marcinek, Jerzy Hetman
Plonowanie sparaksisu trójbarwnego (Sparaxis tricolor Ker.-Gawl.) w zależności od terminu i głębokości sadzenia bulw w warunkach Lubelszczyzny
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 89–99
Elżbieta Patkowska
Oddziaływanie biopreparatów na kształtowanie się populacji mikroorganizmów ryzosferowych soi (Glycine max (L.) Merrill.)
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 101–110
Ewa Skutnik, Julita Rabiza-Świder
Wpływ kondycjonowania regulatorami wzrostu na starzenie się ciętych liści cantedeskii (Zantedeschia aethiopica Spr.) i funkii (Hosta ’Undulata Erromena’) przechowywanych w niskiej temperaturze
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 111–122
Barbara Sawicka, Piotr Pszczółkowski
Zawartość suchej masy i węglowodanów w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod osłonami
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 123–128
Danuta Kozak, Jarosław Grodek
Następczy wpływ retardantów na wzrost i rozwój pędów Tibouchina urvilleana Cogn. in vitro
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 129–137
Bożenna Jaśkiewicz
Analiza liczebności mszyc zasiedlających róże rosnące w różnych typach zieleni miejskiej Lublina
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).