University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 5 (1) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (1) 2006 str. 3–9
Zbigniew Jarosz
Wpływ rodzaju nawożenia potasowego na plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w różnych podłożach
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 11–18
Zbigniew Jarosz
Wpływ rodzaju nawożenia potasowego na skład chemiczny liści i owoców pomidora uprawianego w różnych podłożach
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 19–25
Katarzyna Skupień
Ocena składu chemicznego świeżych i mrożonych owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 27–35
Sylwia Nesterowicz, Danuta Kulpa, Katarzyna Moder, Jadwiga Kurek
Mikrorozmnażanie starego okazu lilaka zwyczajnego (Syringa vulgaris L.) z ogrodu dendrologicznego w Przelewicach
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 37–44
Anna Kocira, Halina Laskowska
Wpływ herbicydów i ściółek organicznych na plon i jakość kwiatów acidantery dwubarwnej odm. Murielae
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 45–52
Piotr Baryła, Magdalena Kapłan
Wpływ podkładek na jakość okulantów i wydajność szkółki wiśni odmiany ‘Łutówka’
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 53–63
Renata Nurzyńska-Wierdak
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na plon i skład chemiczny liści rokietty siewnej (Eruca sativa Mill.) w uprawie jesiennej
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 65–70
Danuta Kozak
Wpływ retardantów wzrostu zastosowanych in vitro na aklimatyzację i wzrost Tibouchina urvilleana Cogn. w warunkach in vivo
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 71–78
Danuta Pięta, Tadeusz Kęsik
Grzyby pategoniczne dla cebuli zasiedlające glebę po uprawie roślin okrywowych – żyta jarego i wyki jarej
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 79–89
Magdalena Kapłan, Piotr Baryła
Wpływ regulatorów wzrostu na jakość drzewek dwuletnich jabłoni odmiany ‘Szampion’ i ‘Jonica’
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).