University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 5 (2) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (2) 2006 str. 3–10
Małgorzata Cieciora, Piotr Czuchaj, Stanisława Szczepaniak
Wpływ nawozów na wzrost i kwitnienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Halios
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 11–21
Katarzyna Kmieć
Dynamika liczebności Metopolophium dirhodum (Walk.) (Hemiptera, aphididae) zasiedlającej krzewy róż w Lublinie
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 23–34
Danuta Rzepka-Plevneš, Danuta Kulpa, Marta Grabiec, Katarzyna Kowalczys, Jadwiga Kurek
Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu i warunków prowadzenia kultury na indukcję kalusa u Lycopersicon peruvianum
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 35–41
Danuta Pięta
Zastosowanie Bioseptu 33 SL, Biochikolu 020 PC i Polyversum do zwalczania chorób soi (Glycine max (L.) Merrill). Część I. Zdrowotność i plonowanie soi po zastosowaniu biopreparatów
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 43–49
Danuta Pięta
Zastosowanie Bioseptu 33 SL, Biochikolu 020 PC i Polyversum do zwalczania chorób soi (Glycine max (L.) Merrill) przed patogenami. Część II. Zbiorowiska mikroorganizmów w glebie ryzosferowej soi
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 51–68
Robert Kalbarczyk
Czasowy i przestrzenny rozkład terminów agrotechnicznych i fenologicznych ogórka w zachodniej Polsce
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 69–78
Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa
Zróżnicowanie zawartości makroelementów w pożywkach i wodach drenarskich w uprawie anturium (Anthurium cultorum Birdsey) w keramzycie
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).