University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 6 (4) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (4) 2007 str. 3–10
Bożenna Jaśkiewicz, Izabela Kot
Dynamika populacji mszyc Cinara juniperi De Geer na krzewach Juniperus communis L. w warunkach miejskich Lublina
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 11–20
Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak
Wpływ stanowiska glebowego na wzrost i zawartość składników mineralnych podkładki M.9
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 21–31
Waldemar Mirski
Z badań nad możliwością ochrony świerka kłującego (Picea pungens Engelm.) przed grzybami. Cześć I. Laboratoryjna ocena skuteczności grzybobójczej wybranych fungicydów
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 33–44
Maria Bartyńska, Waldemar Mirski
Z badań nad możliwością ochrony świerka kłującego (Picea pungens Engelm.) przed grzybami. Cześć II. Laboratoryjna ocena skuteczności grzybobójczej wybranych olejków eterycznych
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).