University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 7 (2) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (2) 2008 str. 3–10
Wojciech Tyksiński, Andrzej Komosa
Następcze działanie chelatów żelaza na plonowanie i zawartość żelaza w sałacie szklarniowej
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 11–20
Bartosz Markiewicz, Anna Golcz, Paweł Kujawski
Wpływ stanu odżywienia roślin na plon oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożu organicznym. Cz. I. Azot, fosfor, potas
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 21–31
Maciej Bosiacki
Akumulacja kadmu w wybranych gatunkach roślin ozdobnych
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 33–40
Anita Biesiada, Anna Sokół-Łętowska, Alicja Kucharska
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i aktywność antyoksydacyjną lawendy (Lavandula angustifolia Mill.)
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 41–51
Włodzimierz Sady, Stanisław Rożek, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Renata Wojciechowska, A. Kołton
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie oraz zawartość NH4+ i NO3- w kapuście głowiastej białej
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 53–59
Adam Szewczuk, Andrzej Komosa, Ewelina Gudarowska
Wpływ poziomu potasu w glebie i rodzaju stosowanych nawozów na plonowanie i jakość przechowalniczą owoców odmiany Golden delicious
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 61–72
Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Dariusz Wach, Mirosław Konopiński
Wpływ uprawy konserwującej na zawartość składników mineralnych w glebie i skład chemiczny cebuli
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 73–81
Grażyna Zawiślak
Zależność między terminem zbioru a plonowaniem majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) odmiany ‘Miraż’ uprawianej z rozsady
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 83–88
Zofia Zydlik, Piotr Zydlik
Wpływ zmęczenia gleby na mrozoodporność jednorocznych pędów jabłoni odmiany Topaz
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 89–99
Barbara Łata, Aleksandra Trąmpczyńska
Poziom antyoksydantów po zbiorze jabłek a ich zawartość w czasie przechowywania owoców w chłodni
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).