University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 7 (2) 2008 str. 83–88

Zofia Zydlik, Piotr Zydlik

WPłYW ZMęCZENIA GLEBY NA MROZOODPORNOść JEDNOROCZNYCH PęDóW JABłONI ODMIANY TOPAZ

abstrakt: Streszczenie: Wykazano wpływ zjawiska zmęczenia gleby na obniżenie odporności jednorocznych pędów jabłoni na niskie temperatury. Największą mrozoodpornością cechowały się pędy drzew rosnących na stanowiskach nieuprawianych dotychczas sadowniczo. W replantowanym sadzie jabłoniowym wysadzanie drzew w rzędach murawy starego sadu jabłoniowego nie spowodowało jednoznacznego wzrostu mrozoodporności pędów drzew.
pub/7_2_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_83.pdf
słowa kluczowe: choroba replantacyjna, mrozoodporność, metoda konduktometryczna, jednoroczne pędy jabłoni.

Zapis do cytowania:

MLA Zydlik, Zofia, and Piotr Zydlik. "Effect of soil fatigue on frost resistance of one-year old apple-tree shoots, Topaz cultivar." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 7.2 (2008): 7.
APA Zydlik, Z., & Zydlik, P. (2008). Effect of soil fatigue on frost resistance of one-year old apple-tree shoots, Topaz cultivar. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 7 (2), 7.
ISO 690 ZYDLIK, Zofia, ZYDLIK, Piotr. Effect of soil fatigue on frost resistance of one-year old apple-tree shoots, Topaz cultivar. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2008, 7.2: 7.
EndNote BibTeX RefMan