University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 7 (3) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (3) 2008 str. 3–14
Anna Szura, Iwona Kowalska, Włodzimierz Sady
Zawartość azotu mineralnego i białkowego w buraku ćwikłowym w zależności od rodzaju nawozu i sposobu nawożenia azotem
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 15–24
Katarzyna Dzida, Karolina Pitura
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na plon i skład chemiczny buraka liściowego (Beta vulgaris L. var. cicla L.)
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 25–31
Elżbieta Kozik, Wojciech Tyksiński, Andrzej Komosa
Wpływ chelatowych i mineralnych form mikroskładników na ich zawartość w liściach oraz na plon sałaty. Część II. Miedź
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 33–39
Barbara Kołodziej
Efekty metody zakładania plantacji i stosowania atoniku w uprawie nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea)
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 41–55
Alina Pastucha
Chitozan jako związek ograniczający występowanie chorób soi
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 57–63
Elżbieta Pogroszewska, Patrycja Sadkowska
Wpływ benzyloadeniny na kwitnienie dzwonka brzoskwiniolistnego Campanula persicifolia L. ‘alba’ uprawianego w nieogrzewanym tunelu foliowym i odkrytym gruncie
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 65–75
Danuta Pięta, Tadeusz Kęsik
Wpływ mulczu roślin poplonowych i uprawy cebuli na skład mikroorganizmów w glebie
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 77–86
Marzena Wińska-Krysiak, Joanna Bernat
Mechanizmy tolerancji na ołów u robinia pseudoaccacia l. i ich aspekt praktyczny
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 87–92
Agnieszka Krzymińska
Przydatność kilku odmian hiacynta do pędzenia w wodzie
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 93–102
Włodzimierz Krzesiński, Monika Gąsecka, Jerzy Stachowiak, Adam Żurawicz, Mikołaj Knaflewski, Piotr Goliński
Wpływ wieku rośliny oraz wielkości karpy szparaga na wzrost pędów asymilacyjnych z uwzględnieniem bilansu cukrów
 
Zeszyt 7 (3) 2008 str. 103–111
Mariusz Szmagara
Możliwości ograniczania wzrostu i rozwoju Topospora myrtilli (Feltg.) Boerema na sztucznych podłożach oraz na pędach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).