University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 7 (4) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (4) 2008 str. 3–11
Sławomir Świerczyński
Wpływ podkładki i zastosowania szczepionki mikoryzowej na wzrost okulantów i drzew odmiany ‘Woodii’ w trzecim roku po posadzeniu
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 13–22
Stanisława Szczepaniak, Monika Henschke, Piotr Czuchaj, Elżbieta Kozik
Wzrost i kwitnienie ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.) w zależności od dawki węglanu wapnia i nawożenia pogłównego Peters Professional Special
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 23–29
Hanna Piekarska-Boniecka, Barbara Wilkaniec, Ewa Dolańska-Niedbała
Pasożytnicze błonkówki z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) środowisk ostojowych krajobrazu rolniczego środkowej Wielkopolski
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 31–42
Danuta Pięta, Alina Pastucha
Bakterie antagonistyczne i ich płyny pohodowlane w ochronie grochu (Pisum sativum L.) przed chorobami
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 43–56
Bożena Radajewska, Michał Szklarz
Wpływ intensywnego cięcia regeneracyjnego drzew brzoskwini ‘Harbinger’ na ich wzrost i plonowanie
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 57–62
Barbara Mysiak, Maria Tendaj
Zawartość kwasów fenolowych w częściach jadalnych niektórych warzyw cebulowych uprawianych na zbiór pęczkowy
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 63–76
Grażyna Kowalska
Biologia kwitnienia oberżyny i zabiegi intensyfikujące wiązanie owoców – praca przeglądowa
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 77–88
Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa
Porównanie dynamiki zawartości N, P, K w różnych odmianach anturium (Anthurium cultorum Birdsey) uprawianego w keramzycie
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 89–99
Barbara Marcinek, Jerzy Hetman
Wpływ dokarmiania dolistnego na strukturę plonu i zawartość suchej masy oraz makroelementów w bulwach potomnych Sparaxis tricolor Ker-Gawl.
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).