University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 8 (1) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009 str. 3–11
Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Wpływ szczepionki mikoryzowej na wzrost okulantów wybranych odmian czereśni w szkółce
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 13–25
Danuta Pięta, Alina Pastucha
Skuteczność grzybów antagonistycznych i ich płynów pohodowlanych w zwalczaniu chorób grochu (Pisum sativum L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 27–36
Barbara Kołodziej
Optymalizacja nawożenia mineralnego nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea) uprawianej na cele farmaceutyczne
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 37–50
Mariusz Szmagara
Bioróżnorodność grzybów zasiedlających pędy borówki wysokiej
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 51–61
Renata Nurzyńska-Wierdak, Katarzyna Dzida
Wpływ gęstości sadzenia oraz terminu zbioru roślin na plon oraz skład chemiczny majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 63–75
Robert Kalbarczyk
Zastosowanie analizy skupień w określaniu wpływu terminów agrotechnicznych i faz fenologicznych na plony ogórka polowego (Cucumis sativus L.) w Polsce
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).