University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 8 (3) 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (3) 2009 str. 3–12
Wojciech Litwińczuk, Magdalena Wadas-Boroń
Rozwój pędowych kultur in vitro borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum hort.  non L.) pod wpływem melatoniny
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 13–24
Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Jolanta Franczuk, Robert Rosa
Wpływ dokarmiania dolistnego na wysokość i jakość plonu sześciu wielkoowocowych odmian melona (Cucumis melo L.)
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 25–35
Joanna Majkowska-Gadomska, Katarzyna Arcichowska, Brygida Wierzbicka
Zawartość azotanów w częściach jadalnych warzyw i roślin przyprawowych
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 37–43
Janina Gajc-Wolska, Jadwiga Radzanowska, Mariola Łyszkowska
Wpływ szczepienia i biostymulatorów na cechy fizyczne i sensoryczne owoców pomidora (Lycopersicon esculentum MILL.) w uprawie pOlowej
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 45–52
Michał Szklarz, Bożena Radajewska
Wpływ rodzaju ściółki i cięcia na wzrost i plonowanie nektaryny (Prunus persica L.) ‘Fantasia’
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).