University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 9 (1) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (1) 2010 str. 3–12
Marzena Błażewicz-Woźniak
Wpływ osłaniania gleby i roślin oraz terminu siewu na wartość odżywczą zgrubień kopru włoskiego
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 13–24
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Joanna Wierzbińska
Wpływ biostymulacji roślin nawozem ‘Pentakeep V’ oraz nawożenia azotem na zawartość czternastu pierwiastków w szpinaku
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 25–36
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Joanna Wierzbińska
Wpływ biostymulacji roślin nawozem ‘Pentakeep V’ oraz nawożenia azotem na plon, gospodarkę azotem oraz jakość szpinaku
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 37–44
Ireneusz Sosna
Wpływ terminu cięcia na plonowanie i jakość owoców kilku wcześnie dojrzewających odmian śliwy
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 45–54
Hanna Dorna, Dorota Szopińska, Krystyna Tylkowska
Kiełkowanie i wigor nasion kalarepy poddanych kondycjonowaniu w obecności Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 55–63
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk, Robert Rosa
Jakość plonu melona (Cucumis melo L.) w zależności od zastosowanego dokarmiania dolistnego
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 65–72
Grażyna Zawiślak, Katarzyna Dzida
Plon i jakość ziela majeranku ogrodowego w zależności od terminu zbioru
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 73–85
Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak
Wskaźniki agregacji gleby i ich zmiany w uprawie konserwującej pod cebulą
 
Zeszyt 9 (1) 2010 str. 87–96
Zbigniew Jarosz, Joanna Konopińska
Wpływ rodzaju podłoża i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny truskawki odmiany „Elsanta” uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).