University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 9 (3) 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (3) 2010 str. 3–26
Robert Kalbarczyk
Zmienność przestrzenna i czasowa występowania przymrozków przygruntowych w Polsce i ich wpływ na wzrost, rozwój i plon ogórka konserwowego (Cucumis sativus L.), 1966–2005
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 27–36
Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk, Izolda Borysiak-Marciniak, Krystyna Chromińska
Wpływ czarnych ściółek syntetycznych na jakość owoców i wybrane elementy wartości odżywczej melona
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 37–43
Marek Siwulski, Krzysztof Sobieralski, Jerzy Mańkowski
Porównanie wzrostu grzybni wybranych gatunków grzybów uprawnych na odpadach przemysłu włókienniczego
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 45–50
Marek Siwulski, Kinga Drzewiecka, Krzysztof Sobieralski, Yin Chong
Porównanie wzrostu i aktywności enzymatycznej grzybni oraz plonowania boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus (FR.) Kumm. na różnych podłożach
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 51–57
Anna Francke
Wpływ nawożenia potasem na zawartość makroelementów w owocach pepino (Solanum muricatum Ait.)
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 59–68
Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Józef Piróg
Zawartość makro- i mikroelementów w środowisku korzeniowym pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej i włóknie drzewnym w zależności od zawartości azotu w pożywkach
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 69–83
Wenjing Chen, Roman Hołubowicz
Wpływ traktowania nasion sałaty (Lactuca sativa L.) roztworami olejków eterycznych z drzewa kamforowego (Cinnamomum camphora L.) i paczuli (Pogostemon cablin Benth.) na ich kiełkowanie
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 85–94
Tomasz Trelka, Włodzimierz Breś, Agata Kozłowska
Uprawa Phalaenopsis w różnych podłożach. Część I. Wzrost i kwitnienie
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 95–104
Tomasz Trelka, Włodzimierz Breś, Anna Jóźwiak, Agata Kozłowska
Uprawa Phalaeanopsis w różnych podłożach. Cześć II. Zawartość składników pokarmowych oraz chlorofilu w liściach i korzeniach
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 105–115
Halina Buczkowska
Wpływ cięcia i ogławiania roślin na plonowanie oberżyny w nieogrzewanym tunelu foliowym
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 117–132
Helena Łabuda
Fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.) –biologia i użytkowanie
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 133–146
Robert Gruszecki, Andrzej Sałata
Wpływ zimowania roślin na jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.)
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 147–160
Irena Kiecana, Elżbieta Mielniczuk
Grzyby porażające cynię wytworną (Zinnia elegans Jacq.) z uwzględnieniem podatności odmian na wybrane patogeny
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 161–166
Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Joanna Zyprych
Model bionomii brosznicy jesionówki (Macrophya Punctumalbum L.) (Hymenoptera, Tenthredinidae)
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 167–174
Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Mikołaj Knaflewski, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak
Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 175–181
Andrzej Sałata, Robert Gruszecki
Zawartość związków polifenolowych w różnych częściach karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.) w zależności od stadium rozwojowego roślin
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 183–190
Jan Krężel, Eugeniusz Kołota
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i wartość biologiczną szpinaku w uprawie na zbiór jesienny
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 191–199
Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Eugeniusz Kołota
Plonowanie i wartość odżywcza oberżyny uprawianej w polu z zastosowaniem ściółek żywych i syntetycznych
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 201–210
Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz
Oddziaływanie węglanu wapnia i zróżnicowanego nawożenia azotowego na plon i skład chemiczny buraka liściowego
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 211–219
Danuta Kozak
Wpływ 6-benzyloaminopuryny, tidiazuronu i rodzaju eksplantatu na rozmnażanie Yucca elephantipes Regel in vitro
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 221–229
Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Jolanta Lisiecka
Wpływ ściółkowania gleby czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego
 

Zanleziono 21 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).