University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 9 (3) 2010 str. 69–83

Wenjing Chen, Roman Hołubowicz

WPłYW TRAKTOWANIA NASION SAłATY (LACTUCA SATIVA L.) ROZTWORAMI OLEJKóW ETERYCZNYCH Z DRZEWA KAMFOROWEGO (CINNAMOMUM CAMPHORA L.) I PACZULI (POGOSTEMON CABLIN BENTH.) NA ICH KIEłKOWANIE

abstrakt: Jednym z najważniejszych problemów nasiennictwa ogrodniczego dziś jest poszukiwanie nowych metod poprawy jakości nasion. Szczególnie interesujące są te z nich, w których wykorzystuje się substancje naturalne. Jedną z takich grup są olejki eteryczne z roślin. Nasiona handlowe sałaty (Lactuca sativa L.) odmiany Dumka potraktowano na 9 różnych sposobów 5% alkoholowym roztworem olejku eterycznego z drzewa kamforowego (Cinnamomum camphora L.) i na 9 różnych sposobów 5% alkoholowym roztworem olejku eterycznego z paczuli (Pogostemon cablin Benth.). Następnie nasiona poddano rutynowej ocenie kiełkowania, zmierzono długość otrzymanych siewek i oceniono zdrowotność nasion. Badane olejki eteryczne nie wpłynęły na kiełkowanie nasion sałaty, natomiast zmniejszyły odsetek martwych nasion w badanych próbach. Moczenie nasion w badanych roztworach olejków zwiększyło także odsetek nasion zdrowych niekiełkujących. Traktowanie nasion roztworami olejków eterycznych o wyższych stężeniach, choć nie wpłynęło na ich kiełkowanie, to jednak skróciło długość otrzymanych z nich siewek. Ponadto stosowane olejki eteryczne obniżyły ilość oznaczonych na nasionach grzybów: Alternaria alternata i Cladosporium sphaerospermum.
pub/9_3_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_69.pdf
słowa kluczowe: moczenie nasion, jakość nasion, zdolność kiełkowania, zasiedlenie i porażenie nasion przez grzyby

Zapis do cytowania:

MLA Chen, Wenjing, and Roman Hołubowicz. "Effect of treating lettuce (Lactuca sativa L.) seeds with solutions of ethereal oils from camphor tree (Cinnamomum camphora L.) and patchouli plant (Pogostemon cablin Benth.) on their germination." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 9.3 (2010): 9.
APA Chen, W., & Hołubowicz, R. (2010). Effect of treating lettuce (Lactuca sativa L.) seeds with solutions of ethereal oils from camphor tree (Cinnamomum camphora L.) and patchouli plant (Pogostemon cablin Benth.) on their germination. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 9 (3), 9.
ISO 690 CHEN, Wenjing, HOłUBOWICZ, Roman. Effect of treating lettuce (Lactuca sativa L.) seeds with solutions of ethereal oils from camphor tree (Cinnamomum camphora L.) and patchouli plant (Pogostemon cablin Benth.) on their germination. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2010, 9.3: 9.
EndNote BibTeX RefMan