University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (4) 2012 pp. 129–142

Duygu Ayvaz Sönmez, Ebru Kafkas

Rozwój metod regeneracji in vitro odmian truskawki ‘Festival’ i ‘Rubygem’

Abstract: Sterszczenie. Truskawka uprawna (Fragaria × ananassa Duch.), należąca do rodziny Rosaceae, jest najważniejszym owocem miękkim na świecie. Mikrorozmnażanie in vitro jest ważnym narzędziem do rozmnażania przez klonowanie i jest powszechnie stosowane do wywoływania odmiany somaklonalnej dla wytworzenia zmienności genetycznej. Zoptymalizowane protokoły regeneracji oraz wysoka wydajność również są ważne dla transformacji genów w celu ulepszenia nowych odmian. Dlatego celem niniejszej pracy była optymalizacja protokołu regeneracji dla odmian truskawek ‘Festival’ i ‘Rubygem’. Blaszki liściowe oraz przylistki dojrzałych wyhodowanych in vitro roślin truskawek odmian Festival i ‘Rubygem’ (Fragaria × annanasa Duch.) wykorzystano jako źródła eksplantów. Rośliny Mc Cowns Woody zawierające witaminy wykorzystano jako pożywkę zasadową. Przetestowano również różne stężenia TDZ (Tidiazuron) (0, 1, 2, 3 i 4 mg l-1) i IBA (kwas indolowo-3-masłowy) (0, 0,2 i 0,4 mg l-1) oraz wpływ 15-dniowego zaciemnienia na regenerację z blaszek liściowych i przylistków. Nasze wyniki sugerowały, że przylistki, wysokie stężenie TDZ, AgNO3 oraz zaciemnianie w pożywce hodowlanej pozytywnie wpłynęły na wywołanie regeneracji.
pub/11_4_129.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/volume11/issue4/11_4_129.pdf
Keywords: Słowa kluczowe: truskawka, in vitro, organogeneza, regeneracja, AgNO3

For citation:

MLA S&#nmez, Duygu Ayvaz, and Ebru Kafkas. "Rozwój metod regeneracji in vitro odmian truskawki ‘Festival’ i ‘Rubygem’." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.4 (2012): 11.
APA S&#nmez, D. A., & Kafkas, E. (2012). Rozwój metod regeneracji in vitro odmian truskawki ‘Festival’ i ‘Rubygem’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (4), 11.
ISO 690 S&#NMEZ, Duygu Ayvaz, KAFKAS, Ebru. Rozwój metod regeneracji in vitro odmian truskawki ‘Festival’ i ‘Rubygem’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.4: 11.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt4/abstrakt-129.html