University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 13 (6) 2014 pp. 113–125

Károly Hrotkó, György Végvári, Anna Sárvári, Zsuzsanna Németh, Veronika Szabó

Effects of biostimulator and leaf fertilizers on Prunus mahaleb L. stockplants and their cuttings

Abstract: Wpływ biostymulatora oraz nawozów dolistnych na rośliny mateczne i sadzonki Prunus mahaleb L.
pub/13_6_113.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/volume13/issue6/13_6_113.pdf
Keywords: Streszczenie. Przetestowano wpływ biostymulatora Kelpak® oraz nawozów dolistnych Wuxal® Ascofol and Pentakeep®-V na rośliny mateczne Prunus mahaleb L. ‘Bogdány’. Oceniono tworzenie i

For citation:

MLA Hrotkó, K&#roly, et al. "Effects of biostimulator and leaf fertilizers on Prunus mahaleb L. stockplants and their cuttings." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 13.6 (2014): 13.
APA Hrotkó, K., V&#gv&#ri, G., S&#rv&#ri, A., N&#meth, Z., & Szabó, V. (2014). Effects of biostimulator and leaf fertilizers on Prunus mahaleb L. stockplants and their cuttings. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 13 (6), 13.
ISO 690 HROTKó, K&#roly, et al. Effects of biostimulator and leaf fertilizers on Prunus mahaleb L. stockplants and their cuttings. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2014, 13.6: 13.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom13/zeszyt6/abstrakt-113.html