University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 17 (6) 2018

Zeszyt 17 (6) 2018 - Okładka
Lista recenzentów w 2018 r.
Zeszyt 17 (6) 2018 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 17 (6) 2018 str. 7-16 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.1
Piotr Żurawik, Agnieszka Żurawik, Paulina Kukla
CONTENT OF MACRO- AND MICRONUTRIENTS IN CHITOSAN TREATED FREESIA (Freesia Eckl. ex Klatt) LEAVES
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 17-25 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.2
Dorota Walkowiak-Tomczak, Julita Reguła , Angelika Śmidowicz
EFFECT OF PRUNE Prunus domestica CONSUMPTION ON BLOOD LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH MODERATE HYPERCHOLESTEROLEMIA
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 27-36 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.3
Renata Nurzyńska-Wierdak, Robert Gruszecki, Maria Kosior
DOES PRESERVATION MODIFY THE ESSENTIAL OIL CONTENT AND CHEMICAL COMPOSITION OF LEAF CELERY (Apium graveolens L. var. secalinum Alef.)?
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 37-48 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.4
Małgorzata Głosek-Sobieraj, Bożena Cwalina-Ambroziak, Jadwiga Wierzbowska, Agnieszka Waśkiewicz
THE INFLUENCE OF BIOSTIMULANTS ON THE MICROELEMENT CONTENT OF TUBERS IN SELECTED POTATO CULTIVARS
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 49-56 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.5
Katarzyna Wróblewska, Piotr Chohura, Regina Dębicz, Krzysztof Lejcuś, Jolanta Dąbrowska
WATER ABSORBING GEOCOMPOSITE: A NOVEL METHOD IMPROVING WATER AND FERTILIZER EFFICIENCY IN Brunnera macrophylla CULTIVATION. PART I. PLANT GROWTH
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 57-63 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.6
Katarzyna Wróblewska, Piotr Chohura, Krzysztof Lejcuś, Jolanta Dąbrowska, Przemysław Bąbelewski
WATER ABSORBING GEOCOMPOSITE: A NOVEL METHOD IMPROVING WATER AND FERTILIZER EFFICIENCY IN Brunnera macrophylla CULTIVATION. PART II. PROPERTIES OF THE MEDIUM AND MACROELEMENT UPTAKE EFFICIENCY
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 65-73 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.7
Lamia Vojodi Mehrabani, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Tahereh Shamsi-Khotab
THE EFFECTS OF COMMON AND NANO-ZINC FOLIAR APPLICATION ON THE ALLEVIATION OF SALINITY STRESS IN Rosmarinus officinalis L.
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 75-84 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.8
Ebubekir Altuntas, Burhan Ozturk, Halil Ibrahim Kalyoncu
BIOACTIVE COMPOUNDS AND PHYSICO-MECHANICAL ATTRIBUTES OF FRUIT AND STONE OF CHERRY LAUREL (Prunus laurocerasus) HARVESTED AT DIFFERENT MATURITY STAGES
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 85-94 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.9
Tao Xue, Er-kui Yue, Er-kun Chao, Yong Su, Wan-jun Zhang, Yan-fang Zhu, Jing-tong Teng, Jian-ping Xue
IDENTIFICATION AND EXPRESSION OF GA-RELATED GENES ASSOCIATED WITH in vitro MICRO-TUBERS FORMATION IN Pinellia ternata
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 95-104 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.10
Yi-Can Zhang, Miao-Miao Xie, Hai-Dong Feng, Ming Zhou, Ze-Zhi Zhang, Chun-Yan Liu, Qiang-Sheng Wu
COMMON MYCELIUM NETWORKS WITH Paraglomus occultum INDUCE BETTER PLANT GROWTH AND SIGNAL SUBSTANCE CHANGES BETWEEN TRIFOLIATE ORANGE SEEDLINGS
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 105-113 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.11
Mehdi Salehi, Abdollah Hatamzadeh, Vahab Jafarian, Shahin Zarre, Julian Cuevas
FLOWER INITIATION AND DEVELOPMENT IN ENDEMIC IRANIAN LILY (Lilium ledebourii Boiss.)
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 115-123 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.12
Monika Henschke, Klaudia Borowiak
EFFECT OF SALINITY ON SELECTED PHYSIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF Spartina pectinata (Link.) ‘AUREOMARGINATA’
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 125-133 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.13
Barbara Anna Abramczyk, Ewa Dorota Król, Ewa Dorota Zalewska, Beata Zimowska
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PATHOGENICITY OF Diaporthe eres ISOLATES TO THE FRUIT TREE SHOOTS
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 135-145 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.14
Katarzyna Dzida, Zenia Michałojć, Zbigniew Jarosz, Karolina Pitura, Natalia Skubij
EFFECT OF POTASSIUM FERTILIZATION ON YIELD, GROWTH AND CHEMICAL COMPOSITION OF BASIL HERB
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 147-157 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.15
Izabela Kot, Katarzyna Rubinowska, Władysław Michałek
CHANGES IN CHLOROPHYLL a FLUORESCENCE AND PIGMENTS COMPOSITION IN OAK LEAVES WITH GALLS OF TWO CYNIPID SPECIES (Hymenoptera, Cynipidae)
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 159-166 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.16
Halina Kurzawińska, Stanisław Mazur, Małgorzata Nadziakiewicz, Jacek Nawrocki
WEEDS IN POTATO CULTURE AND THEIR OUTCOME IN SPREADING OF Alternaria spp.
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 167-174 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.17
Małgorzata Schollenberger, Tomasz M. Staniek, Elżbieta Paduch-Cichal, Beata Dasiewicz, Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Ewa Mirzwa-Mróz
THE ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS OBTAINED FROM SPECIES AND INTERSPECIES HYBRIDS OF THE Mentha GENUS AGAINST SELECTED PLANT PATHOGENIC BACTERIA
 
Zeszyt 17 (6) 2018 str. 175-183 DOI: 10.24326/asphc.2018.6.18
Katarzyna Kmieć, Urszula Złotek, Anna Jakubczyk, Monika Karaś
BIOCHEMICAL ALTERATIONS IN Ulmus pumila L. LEAVES INDUCED BY GALLING APHID Tetraneura ulmi L.
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).