University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 105–116

Andrzej Pacholczak, Wiesław Szydło, Paweł Petelewicz, Katarzyna Szulczyk

WPłYW PREPARATU ALGAMINOPLANT NA UKORZENIANIE SADZONEK PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS ‘DART’S GOLD’ I ‘RED BARON’

abstrakt: Celowość badań nad wpływem substancji pochodzenia naturalnego na ukorzenianie sadzonek wynika z zapisów prawa unijnego, które nakłada coraz większe ograniczenia w kwestii stosowania syntetycznych substancji w produkcji roślinnej. Założeniem przeprowadzonego w latach 2010–2011 doświadczenia było określenie wpływu biostymulatora AlgaminoPlant na proces rizogenezy w sadzonkach pędowych Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ i ‘Red Baron’. Sadzonki opryskiwane były auksyną IBA lub biostymulatorem AlgaminoPlant (0,2%) jedno-, dwu- lub trzykrotnie w odstępach tygodniowych. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wykazano, że najlepszym preparatem do ukorzeniania był roztwór auksyny IBA. Dobre rezultaty uzyskano również dzięki opryskaniu sadzonek AlgaminoPlantem, lecz były one uzależnione od liczby wykonanych zabiegów. Aplikacja biostymulatorów spowodowała również zmianę zawartości w sadzonkach takich związków organicznych jak: chlorofilu, cukrów redukujących, polifenolokwasów i wolnych aminokwasów. Poziom tych związków zależny był od odmiany.
pub/12_3_105.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_105.pdf
słowa kluczowe: pęcherznica, auksyna IBA, ukorzenianie, chlorofil, cukry redukujące, polifenolokwasy

Zapis do cytowania:

MLA Pacholczak, Andrzej, et al. "The effect of AlgaminoPlant on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Red Baron’." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Pacholczak, A., Szydło, W., Petelewicz, P., & Szulczyk, K. (2013). The effect of AlgaminoPlant on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Red Baron’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 PACHOLCZAK, Andrzej, et al. The effect of AlgaminoPlant on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Red Baron’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan