University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 127–136

Katarzyna Wróblewska

WPłYW BENZYLOADENINY NA UKORZENIANIE I WZROST PęDóW BOCZNYCH NA SADZONKACH GAURY LINDHEIMERA GAURA LINDHEIMERI ENGELM. A. GRAY

abstrakt: Poprzez regulację aktywności merystemów cytokininy warunkują pokrój roślin. Stymulujący wpływ cytokinin na wzrost pędów bocznych jest wykorzystywany w produkcji roślin ozdobnych. Z drugiej strony jednak najczęściej wpływają one ujemnie na rizogenezę, co wyklucza ich stosowanie przy rozmnażaniu przez sadzonki, mimo iż zdarza się, że cytokininy poprawiają ukorzenianie. Celem badań było określenie wpływu benzyloadeniny w szerokim zakresie stężeń na ukorzenianie i rozwój sadzonek gaury Lindheimera Gaura lindheimeri oraz wzrost następczy roślin. Wyniki wykazały wysoką skuteczność stosowania BA w niektórych stężeniach w kształtowaniu pokroju sadzonek gaury bez negatywnego wpływu na ukorzenianie. Jedyną kombinacją stymulującą tworzenie korzeni (o 48%) była BA w stężeniu 0,02 g dm-3. Sadzonki traktowane BA w stężeniu 0,1 g dm-3 i wyższych wytworzyły znacznie dłuższe i liczniejsze pędy boczne. Najdłuższe i w największej liczbie pędy stwierdzono na sadzonkach traktowanych BA w stężeniu 2,0 g dm-3. Biorąc pod uwagę ukorzenianie oraz rozkrzewianie się roślin, ta sama kombinacja okazała się najbardziej korzystna dla rozwoju roślin gaury Lindheimera.
pub/12_3_127.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_127.pdf
słowa kluczowe: cytokinina, korzenie przybyszowe, rozkrzewianie

Zapis do cytowania:

MLA Wróblewska, Katarzyna. "Benzyladenine effect on rooting and axillary shoot outgrowth of Gaura lindheimeri Engelm. A. Gray cuttings." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Wróblewska, K. (2013). Benzyladenine effect on rooting and axillary shoot outgrowth of Gaura lindheimeri Engelm. A. Gray cuttings. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 WRóBLEWSKA, Katarzyna. Benzyladenine effect on rooting and axillary shoot outgrowth of Gaura lindheimeri Engelm. A. Gray cuttings. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan