University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 13–21

Kashif Mukhtar, Irfan Afzal, Muhammad Qasim, Shahzad Maqsood Ahmad Basra, Muhammad Shahid

CZY KONDYCJONOWANIE WZMAGA KIEłKOWANIE NASION I WSCHODY AKSAMITKI (TAGETES PATULA L.) POPRZEZ WYWOłANIE ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH?

abstrakt: Słabe wschody to powszechny problem w produkcji aksamitki. Kondycjonowanie jest jedną ze strategii stosowanych w celu przyspieszenia wzrostu roślin, zwłaszcza kiełkowania nasion. Przeprowadzono więc eksperyment mający na celu zbadanie wpływu różnych technik kondycjonowania na rozwój aksamitki. Oceniono różne techniki kondycjonowania nasion: hydrokondycjonowanie, 50 mM CaCl2, 100 mg L-1 kwasu salicylowego oraz 100 mg L-1 kwasu askorbinowego. Kontrolę stanowiły nasiona bez żadnych zabiegów. Okazało się, że kondycjonowanie za pomocą 50 mM CaCl2 było najbardziej skutecznym zabiegiem wzmagającym kiełkowanie i żywotność siewek w porównaniu ze wszystkimi innymi zabiegami, łącznie z kontrolą, co było widoczne na podstawie wyższego końcowego kiełkowania/wschodów, energii kiełkowania oraz mniejszego czasu kiełkowania/wschodów. Ponadto, dodatnia korelacja między cukrami redukującymi a suchą masą i aktywnością α-amylazy a także stężenie cukrów redukujących wskazujące na wzmożony wzrost będący efektem kondycjonowania można przypisywać wyższej zawartości cukrów redukujących i całkowitej zawartości cukrów oraz wyższej aktywności α-amylazy w nasionach poddanych kondycjonowaniu.
pub/12_3_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_13.pdf
słowa kluczowe: kiełkowanie; kondycjonowanie, żywotność siewek, parametry jakości nasion

Zapis do cytowania:

MLA Mukhtar, Kashif, et al. "Does priming promote germination and early stand establishment of French marigold (Tagetes patula L.) seeds by inducing physiological and biochemical changes?." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Mukhtar, K., Afzal, I., Qasim, M., Basra, S. M. A., & Shahid, M. (2013). Does priming promote germination and early stand establishment of French marigold (Tagetes patula L.) seeds by inducing physiological and biochemical changes?. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 MUKHTAR, Kashif, et al. Does priming promote germination and early stand establishment of French marigold (Tagetes patula L.) seeds by inducing physiological and biochemical changes?. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan