University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 137–146

Ireneusz Sosna, Ewelina Gudarowska

WSTęPNA OCENA DRZEW JABłONI ODMIANY ‘MUTSU’ NA RóżNYCH PODKłADKACH W WARUNKACH DOLNEGO ŚLąSKA

abstrakt: Podkładka wywiera duży wpływ m.in. na wzrost drzew, plonowanie oraz jakość owoców. Pomimo nieustannych poszukiwań ciągle najlepszą podkładką dla jabłoni jest M.9. Wiosną 2007 r. w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Samotworze pod Wrocławiem założono doświadczenie, w którym ocenianych jest kilka mniej znanych podkładek wyhodowanych głównie w Europie Wschodniej. Przedmiotem badań były drzewa odmiany ‘Mutsu’ posadzone w rozstawie 3,5 m między rzędami, a w rzędzie co 0,8 m (PB-4, B.146), 1,2 m (B.491, P 16) i 1,7 m (B.7-35, B.396 i ARM 18). Za podkładki standardowe posłużyły M.9 i M.26. Do piątego roku po posadzeniu najsilniejszym wzrostem charakteryzowały się drzewa rosnące na podkładce B.7-35, natomiast najsłabiej rosły na PB-4. Najbardziej plenne były jabłonie na B.396. Najdrobniejsze owoce miały drzewa na PB-4. Jabłka z drzew okulizowanych na pozostałych podkładkach charakteryzowały się zbliżoną masą.
pub/12_3_137.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_137.pdf
słowa kluczowe: Malus × domestica, siła wzrostu, kwitnienie, plonowanie, masa owocu

Zapis do cytowania:

MLA Sosna, Ireneusz, and Ewelina Gudarowska. "Early performance of ‘Mutsu’ apple trees on different rootstocks in the Lower Silesia region." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Sosna, I., & Gudarowska, E. (2013). Early performance of ‘Mutsu’ apple trees on different rootstocks in the Lower Silesia region. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 SOSNA, Ireneusz, GUDAROWSKA, Ewelina. Early performance of ‘Mutsu’ apple trees on different rootstocks in the Lower Silesia region. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan