University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 147–160

Barbara Kołodziej, Danuta Sugier

WPłYW WIEKU ROśLIN NA SKłAD CHEMICZNY RóżEńCA (RHODIOLA ROSEA L.)

abstrakt: Różeniec, Rhodiola rosea L. od wieków stosowany był w tradycyjnej azjatyckiej, skandynawskiej i wschodnioeuropejskiej medycynie jako środek poprawiający kondycję fizyczną, w przypadku anemii, depresji, astenii, impotencji, zaburzeń żołądkowo-jelitowych i układu nerwowego, a także jako immunostymulant i środek przeciwzapalny. Ta cenna roślina rośnie w Himalajach, górach Ałtaju, Alpach i Karpatach. Surowiec zielarski rożeńca zawiera fenyloetanoidy (salidrozyd i p-tyrozol) i glikozydy kwasu cynamonowego znane jako fenylopropanoidy (rozyna, rozawina i rozaryna), które uważane są za najważniejsze substancje aktywne w nim zawarte. Celem niniejszego eksperymentu było porównanie zawartości związków fenolowych (salidrozydu, p-tyrozolu, rozaryny, rozawiny i rozyny) metodą HPLC w poszczególnych częściach morfologicznych roślin (korzeniach, kłączach, i po raz pierwszy – tipsach i częściach nadziemnych) w surowcu uprawianym w Polsce w ciągu kolejnych siedmiu sezonów wegetacyjnych. W tych badaniach stwierdziliśmy coroczne istotne zwiększanie się ogólnej zawartości fenyletanoidów i fenylpropanoidów w Rhodiola rosea rosnącym w Polsce. Kłącza charakteryzowały się największą koncentracją fenyletanoidów i fenylpropanoidów, w porównaniu z pozostałymi częściami morfologicznymi roślin w tym samym wieku, podczas gdy pewną ilość substancji aktywnych znaleźliśmy także w łodygach i liściach R. rosea (przeciętnie dwukrotnie mniej niż w częściach podziemnych). Dlatego też wydaje się, że części nadziemne mogą być potencjalnym źródłem fenyletanoidów i fenylpropanoidów dla przemysłu farmaceutycznego. Różeniec zbierany po trzech latach uprawy zawierał istotnie mniejsze ilości fenyletanoidów i fenylpropanoidów w częścich podziemnych niż zebrany po 4, 5 lub 6 latach. Ponieważ glikozydy są najważniejszymi składnikami aktywnymi Rhodiola rosea zmiana polegająca na wcześniejszym zbiorze (przed czwartym lub w odpowiednich przypadkach w trzecim roku) może mieć wpływ na jakość zebranego surowca.
pub/12_3_147.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_147.pdf
słowa kluczowe: części morfologiczne, jakość surowca, zawartość fenyletanoidów i fenylpropanoidów

Zapis do cytowania:

MLA Kołodziej, Barbara, and Danuta Sugier. "Influence of plants age on the chemical composition of roseroot (Rhodiola rosea L.)." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Kołodziej, B., & Sugier, D. (2013). Influence of plants age on the chemical composition of roseroot (Rhodiola rosea L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 KOłODZIEJ, Barbara, SUGIER, Danuta. Influence of plants age on the chemical composition of roseroot (Rhodiola rosea L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan