University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 161–170

Grażyna Zawiślak

SKłAD CHEMICZNY OLEJKU ETERYCZNEGO HYZOPU LEKARSKIEGO W ZALEżNOśCI OD FAZY ROZWOJOWEJ ROśLINY

abstrakt: Hyzop lekarski (Hyssopus oficinalis L.) jest wieloletnią rośliną pochodzenia śródziemnomorskiego. Surowcem jest ziele (Hyssopi herba) o wielokierunkowym działaniu leczniczym. Główną substancją biologicznie aktywną jest olejek eteryczny. Zawartość olejku oraz jego skład chemiczny decyduje o aromacie surowca. W okresie wegetacji rośliny zmienia się zawartość olejku eterycznego. Celem badań była ocena składu jakościowego i ilościowego olejku hyzopowego w zależności od fazy rozwojowej rośliny. Badania przeprowadzono w latach 2007–2008. Ziele hyzopu zebrano z roślin będących następujących fazach rozwoju: w fazie wegetatywnej (połowie czerwca), na początku kwitnienia (połowa lipca) oraz w pełni kwitnienia (połowa sierpnia). Ziele wysuszono w temperaturze 30°C, a następnie otarto na sitach o średnicy oczek 4–5 mm. Z ziela otartego otrzymano olejek eteryczny w procesie destylacji z parą wodną. Głównymi składnikami olejku hyzopowego były: cis-pinokamfon, trans-pinokamfon (ketony monoterpenowe), β-pinen (węglowodór monoterpenowy), germacrene D (węglowodór seskwiterpenowy) oraz elemol (alkohol seskwiterpenowy). W olejku z hyzopu zebranego w fazie wegetatywnej dominował trans-pinokamfon, jego zawartość malała w miarę rozwoju rośliny, natomiast zawartość cis-pinokamfonu wzrastała. Zawartość β-pinenu była największa w olejku z hyzopu ściętego w fazie wegetatywnej i ponad dwukrotnie mniejsza w olejku z roślin zebranych na początku i w pełni kwitnienia.
pub/12_3_161.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_161.pdf
słowa kluczowe: Hyssopus officinalis L., cis-pinokamfon, trans-pinokamfon, β-pinen, germakrene D, elemol

Zapis do cytowania:

MLA Zawiślak, Grażyna. "The chemical composition of essential hyssop oil depending on plant growth stage." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Zawiślak, G. (2013). The chemical composition of essential hyssop oil depending on plant growth stage. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 ZAWIśLAK, Grażyna. The chemical composition of essential hyssop oil depending on plant growth stage. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan