University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 171–182

Elżbieta Patkowska, Marzena Błażewicz-Woźniak

CZY PłYNY POHODOWLANE BAKTERII MAJą WPłYW NA ZDROWOTNOść SOI [GLYCINE MAX (L.) MERRILL]?

abstrakt: Soja jest jedną z najbardziej wartościowych roślin uprawnych na świecie. Nasiona i produkty sojowe zawierają błonnik pokarmowy, lecytynę, witaminy, zwłaszcza z grupy B, składniki mineralne, izoflawony (genisteina i daidzeina), kwas fitynowy, inhibitory proteinaz i saponiny. Przedmiotem badań były rośliny soi odm. 'Aldana' wyrosłe z nasion zaprawianych bezpośrednio przed wysiewem płynami pohodowlanymi Pseudomonas sp. Ps 255 i Bacillus sp. B 73. W badaniach uwzględniono również kombinację z chemicznym zaprawianiem nasion Zaprawą Oxafun T oraz kombinację bez żadnego zaprawiania. Określono skuteczność płynów pohodowlanych bakterii antagonistycznych w ochronie soi przed grzybami odglebowymi. Płyny pohodowlane wpłynęły korzystnie na liczebność, zdrowotność i plonowanie badanej rośliny. Soja porażana była głównie przez Fusarium culmorum, F. oxysporum, Phoma exigua, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum. Z porażonych nasion wyosobniono dodatkowo gatunek Phomopsis sojae. Grzyby te izolowano znacznie rzadziej z roślin w kombinacjach z zastosowaniem płynów pohodowlanych bakterii antagonistycznych, aniżeli z roślin kontrolnych. Odwrotną zależność stwierdzono w przypadku występowania grzybów saprotroficznych z rodzajów Gliocladium, Penicillium i Trichoderma.
pub/12_3_171.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_171.pdf
słowa kluczowe: biologiczna ochrona, Bacillus sp., Pseudomonas sp., fitopatogeny

Zapis do cytowania:

MLA Patkowska, Elżbieta, and Marzena Błażewicz-Woźniak. "May the post-culture liquids of bacteria influence on soybean [Glycine max (L.) Merrill] healthiness?." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Patkowska, E., & Błażewicz-Woźniak, M. (2013). May the post-culture liquids of bacteria influence on soybean [Glycine max (L.) Merrill] healthiness?. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 PATKOWSKA, Elżbieta, BłAżEWICZ-WOźNIAK, Marzena. May the post-culture liquids of bacteria influence on soybean [Glycine max (L.) Merrill] healthiness?. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan