University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 183–195

Magdalena Zapalska, Krzysztof Kowalczyk

WYKORZYSTANIE ROśLIN TRANSGENICZNYCH DO OTRZYMYWANIA WYBRANYCH BIOPRODUKTóW – OSIąGNIęCIA POLSKICH NAUKOWCóW

abstrakt: Zielona biotechnologia odgrywa ważną rolę we współczesnej gospodarce. Rozwój biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej pozwala na tworzenie roślin transgenicznych o ulepszonych cechach, takich jak plon, wartość odżywcza, smak, skład chemiczny, tolerancja na chłód czy odporność na patogeny. Rośliny genetycznie modyfikowane mogą być wykorzystane do produkcji białek rekombinowanych ważnych z punktu widzenia medycyny i przemysłu, jak na przykład enzymy, przeciwciała, hormony czy metabolity wtórne. Badania nad roślinami transgenicznymi przeprowadzane są w wielu krajach. Mając na uwadze ogólnoświatowy rozwój zielonej biotechnologii, nie należy zapominać o osiągnięciach Polskich naukowców. Praca prezentuje badania nad otrzymywaniem roślin genetycznie zmodyfikowanych, które wykonano w Polskich ośrodkach badawczych. Ponadto przedstawiono potencjalne możliwości zastosowania otrzymanych bioproduktów z tych roślin.
pub/12_3_183.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_183.pdf
słowa kluczowe: transformacja, inżynieria genetyczna, rośliny genetycznie modyfikowane, zielona biotechnologia, białka rekombinowane

Zapis do cytowania:

MLA Zapalska, Magdalena, and Krzysztof Kowalczyk. "The use of transgenic plants for the development of selected bioproducts – achievements of the Polish scientists." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Zapalska, M., & Kowalczyk, K. (2013). The use of transgenic plants for the development of selected bioproducts – achievements of the Polish scientists. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 ZAPALSKA, Magdalena, KOWALCZYK, Krzysztof. The use of transgenic plants for the development of selected bioproducts – achievements of the Polish scientists. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan