University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 23–33

Agnieszka Ilczuk, Katarzyna Jagiełło-Kubiec, Ewelina Jacygrad

WPłYW RODZAJU CUKRU W POżYWCE NA MIKROROZMNAżANIE PęCHERZNICY KALINOLISTNEJ (PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS (L.) MAXIM.) ‘DIABLE D’OR’

abstrakt: Wydajność mikrorozmnażania roślin uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od koncentracji i rodzaju węglowodanów dodawanych do pożywki. Celem pracy było określenie wpływu różnych źródeł węgla na poziom proliferacji (współczynnik rozmnażania) i stopień ukorzenienia mikrosadzonek pęcherznicy kalinolistnej (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) w warunkach in vitro. Do pożywek dodawano fruktozę, glukozę, maltozę i sacharozę w stężeniach 0–50 g dm-3. Zawartość suchej masy, cukrów redukujących i sacharozy w pędach związana była ze stężeniem węglowodanów w pożywce i wpływała na proces rizogenezy u mikrosadzonek. Sacharoza nie wpływała stymulująco na proliferację nowych pędów, natomiast glukoza okazała się być całkowicie nieefektywna w ukorzenianiu mikrosadzonek. Najwyższy współczynnik rozmnażania zaobserwowano na pożywce wzbogaconej we fruktozę. Pomimo że współczynnik rozmnażania na pożywce zawierającej 30 i 40 g dm-3 był zbliżony, to długość wytworzonych pędów była istotnie większa na pożywce zawierającej 30 g dm-3, dlatego stężenie to uznano za optymalne. Najwyższy stopień ukorzenienia mikrosadzonek zaobserwowano na pożywce z dodatkiem 30 g dm-3 fruktozy. Fruktoza może być więc zalecana jako najlepsze źródło węgla do namnażania i ukorzeniania pęcherznicy kalinolistnej w warunkach in vitro.
pub/12_3_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_23.pdf
słowa kluczowe: fruktoza, glukoza, in vitro, maltoza, sacharoza, węglowodany

Zapis do cytowania:

MLA Ilczuk, Agnieszka, et al. "The effect of carbon source in culture medium on micropropagation of common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diable D’or’." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Ilczuk, A., Jagiełło-Kubiec, K., & Jacygrad, E. (2013). The effect of carbon source in culture medium on micropropagation of common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diable D’or’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 ILCZUK, Agnieszka, JAGIEłłO-KUBIEC, Katarzyna, JACYGRAD, Ewelina. The effect of carbon source in culture medium on micropropagation of common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diable D’or’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan