University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 3–11

Olga V. Mushkina, Natalia S. Gurina, Mira M. Konopleva, Wieslawa Bylka, Irena Matlawska

DZIAłANIE ANTYOKSYDACYJNE I ZAWARTOść FENOLI W LIśCIACH ALNUS GLUTINOSA I ALNUS INCANA

abstrakt: Alnus glutinosa i A. incana (Betulaceae), są niewielkimi drzewami, występującymi w stanie naturalnym na obszarach półkuli północnej. Liście obu gatunków są stosowane na terenie Białorusi jako źródło antyoksydantów. Celem naszej pracy było oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości sumy polifenoli w różnych wyciągach otrzymanych z liści Alnus glutinosa i A. incana przez ekstrakcję wodą, mieszaniną wody z etanolem (9:1 do 2:8) i etanolem. Zawartość polifenoli oznaczano metodą z odczynnikiem Folin-Ciocalteu, w przeliczeniu na kwas elagowy. Aktywność antyoksydacyjną mierzono, stosując 1,1–diphenyl–2 picrylhydrazyl radical (DPPH) scavenging test. Zaobserwowano, że najwyższa zawartość polifenoli występowała w wyciągach otrzymanych przez ekstrakcję mieszaninami woda:etanol od 7:3 do 3:7 i wynosiła od 17,82% do 18,96% dla A. glutinosa i od 10,82% do 12,55% dla A. incana. Te ekstrakty wykazywały też najwyższą zdolność zmiatania rodnika w granicach od 49,21% do 49,42% dla A. glutinosa i od 41,28% do 41,67% dla A. incana, porównywalną z aktywnością kwercetyny. Stąd mieszanina woda:etanol od 7:3 do 3:7 powinna być stosowana w celu otrzymywania wyciągów stosowanych w celach leczniczych. Wyniki wskazują też na korelację między aktywnością antyoksydacyjną a zawartością związków fenolowych.
pub/12_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_3.pdf
słowa kluczowe: ekstrakty z liści, DPPH, hiperozyd, kwasy fenolowe

Zapis do cytowania:

MLA Mushkina, Olga V., et al. "Activity and total phenolic content of Alnus glutinosa and Alnus incana leaves." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Mushkina, O. V., Gurina, N. S., Konopleva, M. M., Bylka, W., & Matlawska, I. (2013). Activity and total phenolic content of Alnus glutinosa and Alnus incana leaves. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 MUSHKINA, Olga V., et al. Activity and total phenolic content of Alnus glutinosa and Alnus incana leaves. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan