University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 35–45

Mirosław Konopiński, Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak

WPłYW MIęDZYPLONU I TERMINU WYKONANIA ORKI NA STRUKTURę PLONU I NIEKTóRE CECHY JAKOśCIOWE KORZENI SALSEFII (TRAGOPOGON PORRIFOLIUS L.)

abstrakt: W wyniku częstych zabiegów uprawowych i chemizacji upraw, w warstwie uprawnej gleby zachodzą niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Następuje zanikanie struktury agregatowej gleby, zmniejszenie zawartości substancji organicznej i osłabienie aktywności biologicznej. W celu reprodukcji substancji organicznej i poprawy właściwości gleby wprowadzane są do uprawy rośliny międzyplonowe na przyoranie. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2006–2008, na glebie płowej. Rośliną doświadczalną była salsefia (Tragopogon porrifolius L.) odmiany ‘Mamut’. W badaniach uwzględniono trzy rośliny międzyplonowe: wykę siewną, facelię błękitną i owies; dwa sposoby uprawy roli: a) zespół uprawek przedsiewnych, siew roślin międzyplonowych w drugiej dekadzie sierpnia, orka przedzimowa (wymieszanie zielonej masy z glebą), b) zespół uprawek przedsiewnych, siew roślin międzyplonowych w drugiej dekadzie sierpnia, orka wiosenna (wymieszanie masy roślinnej z glebą) oraz dwie metody uprawy roślin: na redlinach i na płask. Uprawa roli pod salsefię z wykorzystaniem biomasy wyki siewnej, facelii błękitnej i owsa, jako źródła substancji organicznej, miała istotnie dodatni wpływ na wielkość plonu handlowego korzeni salsefii. Stwierdzono także jej dodatni wpływ na procentowy udział korzeni handlowych w plonie korzeni ogółem. Spośród badanych roślin międzyplonowych najkorzystniejszym wpływem na plonowanie salsefii wyróżniała się wyka siewna. Najlepszą metodą uprawy salsefii była uprawa roślin na redlinach, z której uzyskano największy plon korzeni i najwyższy procentowy udział plonu handlowego. Korzenie pochodzące z tej uprawy odznaczały się większą długością. Stwierdzono w nich także najwyższą zawartość potasu. Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych czynników na zawartość azotu ogółem i fosforu w korzeniach salsefii. Pod względem wielkości plonu korzeni i jego struktury, najkorzystniejszym terminem przyorania biomasy międzyplonów był termin wiosenny.
pub/12_3_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_35.pdf
słowa kluczowe: salsefia, mulczowanie gleby, orka przedzimowa i wiosenna, redliny

Zapis do cytowania:

MLA Konopiński, Mirosław, et al. "The effect of intercrops and ploughing term on the structure of yield and some qualities of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Konopiński, M., Kęsik, T., & Błażewicz-Woźniak, M. (2013). The effect of intercrops and ploughing term on the structure of yield and some qualities of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 KONOPIńSKI, Mirosław, KęSIK, Tadeusz, BłAżEWICZ-WOźNIAK, Marzena. The effect of intercrops and ploughing term on the structure of yield and some qualities of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan