University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 47–57

Jacek Glonek, Andrzej Komosa

FERTYGACJA BORóWKI WYSOKIEJ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.). CZęść I. WPłYW NA WZROST I PLONOWANIE

abstrakt: Fertygacja w połączeniu z tradycyjnym nawożeniem posypowym może polepszyć wzrost i plonowanie borówki wysokiej. Badania przeprowadzono w latach 2002–2004 na 10-letniej plantacji borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. Badano wpływ fertygacji 3 pożywkami (F-1 – F-3) w porównaniu z nawadnianiem kroplowym (F-0) na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. Fertygacja pożywką F-1 zawierającą (w mg·dm-3): 100 (N-NH4+N-NO3), 30 P-PO4, 60 K, 30 Mg, 0,30 B i 0,03 Mo, przy zawartości w wodzie 84,5 Ca, 47,9 S-SO4, 4,8 Na, 6,6 Cl, 0,160 Fe, 0,054 Mn, 0,041 Zn i 0,009 Cu (pH 5,50 EC 1.13 mS∙cm-1) pozytywnie wpływała (w porównaniu z nawadnianiem kroplowym) na masę pojedynczego owocu oraz plon owoców borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. Wzrost zawartości składników w pożywce F-2 do zawartości (w mg·dm-3): 150 (N-NH4+N-NO3), 45 P-PO4, 90 K, 45 Mg, 0,30 B i 0,03 Mo (pozostałe jak w F-1; pH 5.50 i EC 1.40 mS∙cm-1) nie obniżał plonu w stosunku do F-1, natomiast zmniejszał masę pojedynczego owocu. Wzrost plonu borówki wysokiej pod wpływem fertygacji kroplowej w stosunku do nawadniania kroplowego (F-0), przy optymalnej zasobności gleby uzyskanej przez nawożenie posypowe, wynosił dla pożywek: F-1 – 17,3%, F-2 – 21,9% i F-3 – 5,3%. Największy wpływ fertygacji na plonowanie borówki wysokiej wystąpił w roku posuchy glebowej, w którym zastosowano największe dawki pożywek. Fertygacja pożywkami F-1 do F-3 zwiększała zawartość suchej masy owoców, jakkolwiek była ona niższa niż w wyniku nawadniania kroplowego. Nie stwierdzono obecności azotanów i azotynów w owocach borówki wysokiej. Borówka wysoka odmiany ‘Bluecrop’ jest rośliną w wysokich wymaganiach nawozowych. Średnie roczne dawki składników dla 10–13-letniej plantacji w kombinacji F-1 i F-2 (suma nawożenia posypowego i fertygacji) wynosiły: 19–24 g N, 10–12 g P, 7–10 g K, 9 g Ca, 6–8 g Mg i 4 g S·m-2·krzew-1. Wydaje się, że dla praktyki ogrodniczej można zalecać pożywkę F-1 ze względu na jej korzystny wpływ na plonowanie i niskie zużycie nawozów.
pub/12_3_47.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_47.pdf
słowa kluczowe: pożywki, nawożenie posypowe, żywienie roślin, nawadnianie kroplowe

Zapis do cytowania:

MLA Glonek, Jacek, and Andrzej Komosa. "Fertigation of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part I. The effect on growth and yield." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Glonek, J., & Komosa, A. (2013). Fertigation of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part I. The effect on growth and yield. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 GLONEK, Jacek, KOMOSA, Andrzej. Fertigation of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part I. The effect on growth and yield. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan