University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 79–89

Mirosław Konopiński

WPłYW ROśLIN MIęDZYPLONOWYCH I ZRóżNICOWANEJ UPRAWY ROLI NA PLON I WARTOść ODżYWCZą CYKORII KORZENIOWEJ (CICHORIUM INTYBUS VAR. SATIVUM BISCH.)

abstrakt: W uprawie roślin korzeniowych jednym z głównych czynników decydujących o ich plonowaniu jest uprawa roli. Na znacznych obszarach współczesnych upraw coraz częściej obserwuje się zjawiska degradacji gleby. Są one wynikiem m.in. wzrostu częstotliwości zabiegów uprawowych i zaniechania uprawy międzyplonów na przyoranie. W wyniku niszczenia struktury agregatowej gleby i spadku zawartości w niej substancji organicznej pogorszeniu ulegają warunki wzrostu i plonowania roślin uprawnych. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2006–2008, na glebie płowej o nietrwałej strukturze. Rośliną doświadczalną była cykoria korzeniowa (Cichorium intybus var. sativum Bisch.) odmiany ‘Polanowicka’, gatunek ważny gospodarczo, dostarczający cennego surowca do produkcji inuliny. W badaniach uwzględniono dwa sposoby przedsiewnej uprawy roli i zagospodarowania międzyplonów: a) zespół uprawek przedsiewnych, siew roślin międzyplonowych (II dekada sierpnia) i przyoranie międzyplonów orką przedzimową, b) zespół uprawek przedsiewnych, siew roślin międzyplonowych (II dekada sierpnia), pozostawienie międzyplonów do wiosny i przyoranie orką wiosenną, dwie metody uprawy roślin: na redlinach i na płask oraz trzy rośliny międzyplonowe (międzyplony letnie): wykę siewną, facelię błękitną i owies. Wykazano istotnie korzystny wpływ mulczowania gleby facelią błękitną na plon korzeni ogółem cykorii w porównaniu z uprawą bez mulczu. Najwyższą zawartość inuliny stwierdzono w korzeniach cykorii zebranych z obiektów mulczowanych wyką siewną. Była ona istotnie większa od stwierdzonej w korzeniach pochodzących z obiektów mulczowanych owsem. Pod względem plonowania i produktywności inuliny z jednostki powierzchni, najkorzystniejszą kombinacją uprawową była uprawa cykorii na redlinach po wiosennym wymieszaniu z glebą mulczu z wyki siewnej. Badane czynniki doświadczenia nie miały istotnego wpływu na zawartość suchej masy i białka w korzeniu cykorii.
pub/12_3_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_79.pdf
słowa kluczowe: uprawa roli, redliny, cykoria korzeniowa, inulina, białko

Zapis do cytowania:

MLA Konopiński, Mirosław. "The influence of cover crops and varied tillage on yields and nutritional value of chicory roots (Cichorium intybus var. sativum Bisch.)." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Konopiński, M. (2013). The influence of cover crops and varied tillage on yields and nutritional value of chicory roots (Cichorium intybus var. sativum Bisch.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 KONOPIńSKI, Mirosław. The influence of cover crops and varied tillage on yields and nutritional value of chicory roots (Cichorium intybus var. sativum Bisch.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan