University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 91–103

Beata Zimowska

RóżNORODNOśC GRZYBóW ZASIEDLAJąCYCH I USZKADZAJąCYCH WYBRANE ORGANY BABKI LANCETOWATEJ (PLANTAGO LANCEOLATA L.)

abstrakt: W latach 2009–2011 na plantacjach produkcyjnych zgrupowanych w południowo-wschodniej Polsce przeprowadzono badania nad grzybami zasiedlającymi i uszkadzającymi wybrane organy babki lancetowatej (Plantago lanceolata L.). Grzyby izolowano z powierzchniowo odkażonych korzeni, szyjki korzeniowej oraz liści, używając pożywki mineralnej. Z korzeni oraz szyjki korzeniowej wykazujących objawy w postaci nekrozy i rozpadu tkanek uzyskano Fusarium spp., Boeremia exigua var. exigua comb. nov. oraz Rhizoctonia solani. Z liści z objawami drobnych, regularnych, nekrotycznych plam powszechnie izolowano nie notowany wcześniej w Polsce gatunek Phyllosticta plantaginis.
pub/12_3_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_91.pdf
słowa kluczowe: rośliny zielarskie, grzyby, występowanie, Phyllosticta plantaginis

Zapis do cytowania:

MLA Zimowska, Beata. "Diversity of fungi colonizing and damaging selected parts of ribwort (Plantago lanceolata L.)." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Zimowska, B. (2013). Diversity of fungi colonizing and damaging selected parts of ribwort (Plantago lanceolata L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 ZIMOWSKA, Beata. Diversity of fungi colonizing and damaging selected parts of ribwort (Plantago lanceolata L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan