University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 121–132

Elvyra Jariene, Honorata Danilcenko, Nijolė Vaitkevičienė, Edita Juknevičienė, Marek Gajewski, Živilė Juknevičienė, Natalija Chupakhina

ZMIANY CECH JAKOŚCIOWYCH OWOCÓW DYNI OLBRZYMIEJ I BULW ZIEMNIAKÓW O KOLOROWYM MIĄŻSZU PODCZAS PRZECHOWYWANIA

abstrakt: Bulwy ziemniaka i owoce dyni olbrzymiej muszą być zwykle przechowywane, zanim zostaną zużytkowane do konsumpcji lub przetwórstwa, a to sprawia, że przechowywanie ma kluczowe znaczenie dla zmian zachodzących w składzie chemicznym tych produktów. Długotrwałe przechowywanie może wpłynąć na zmianę zawartości niektórych składników odżywczych. Głównym celem pracy było zbadanie zmian składu chemicznego podczas przechowywania owoców dyni olbrzymiej odmian: ‘Justynka F1ʼ, ‘Karowitaʼ, ‘Amazonkaʼ i bulw ziemniaka o kolorowym miąższu odmian: ‘Blue Congoʼ, ‘Vitelotteʼ and ‘Blue Danubeʼ. Do oznaczenia suchej masy, włókna surowego, popiołu i ubytków masy zastosowano standardowe metody. Na podstawie uzyskanych wyników wnioskuje się, że po czterech miesiącach przechowywania zawartość suchej masy w bulwach ziemniaka znacznie wzrosła u wszystkich odmian. Największy wzrost suchej masy stwierdzono w bulwach odmiany ‘Blue Congoʼ (2,34%). Podczas przechowywania zawartość popiołu surowego w bulwach wszystkich odmian nie zmieniła się istotnie, natomiast zawartość włókna surowego zmniejszyła się w miąższu odmian ‘Blue Danubeʼ (1,02%) i ‘Vitelotteʼ (0,50%). Największy ubytek masy podczas przechowywania odnotowano w przypadku bulw odmiany ‘Vitelotteʼ. Po przechowywaniu zawartość suchej masy zmniejszyła się istotnie w przypadku owoców wszystkich odmian dyni. Największy spadek zawartości suchej masy stwierdzono dla owoców odmiany ‘Justynka F1ʼ (5,36%). Zawartość popiołu surowego podczas przechowywania wzrosła w miąższu wszystkich odmian dyni – ‘Justynka F1ʼ o 6,15%, ‘Karowitaʼ o 4,37%, ‘Amazonkaʼ o 5,72%. Po zakończeniu przechowywania ilość włókna surowego znacznie zmniejszyła się w owocach wszystkich odmian dyni, a najbardziej w miąższu owoców odmiany ‘Justynka F1ʼ (17,05%).
pub/14_5_121.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_121.pdf
słowa kluczowe: dynia olbrzymia, ziemniak o kolorowym miąższu, przechowywanie, jakość

Zapis do cytowania:

MLA Jariene, Elvyra, et al. "QUALITY CHANGES IN GREAT PUMPKINS AND COLOURED POTATOES DURING STORAGE." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Jariene, E., Danilcenko, H., Vaitkevičienė, N., Juknevičienė, E., Gajewski, M., Juknevičienė, ., & Chupakhina, N. (2015). QUALITY CHANGES IN GREAT PUMPKINS AND COLOURED POTATOES DURING STORAGE. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 JARIENE, Elvyra, et al. QUALITY CHANGES IN GREAT PUMPKINS AND COLOURED POTATOES DURING STORAGE. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan