University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 133–144

Anna Pobudkiewicz, Robert Maciorowski

WPŁYW RETARDANTU WZROSTU NA TRANSPIRACJĘ I CECHY MORFOLOGICZNE PELARGONIUM × HORTORUM L.H. BAILEY

abstrakt: Retardanty wzrostu mogą wpływać na pewne cechy morfologiczne i fizjologiczne roślin. Celem badań była ocena wpływu fluroprimidolu stosowanego dolistnie i jednokrotnie na transpirację, wzrost i kwitnienie pelargonii. Fluroprimidol (Topflor 015 SL) stosowano dolistnie, jednokrotnie, w stężeniach 7,5, 15,0 lub 22,5 mg dm-3. Żądaną wysokość pelargonii ‘Classic Noblesse’ i ‘Classic Diabolo’ uzyskano, stosując fluroprimidol w stężeniach, odpowiednio, 22,5 i 15,0 mg dm-3. Fluroprimidol nie miał wpływu na przewodność szparkową, transpirację, liczbę dni do kwitnienia, zmniejszył średnicę rośliny, powierzchnię liścia, świeżą i suchą masę rośliny, powierzchnię i liczbę kwiatostanów oraz zwiększył stosunek powierzchni kwiatostanów do wysokości rośliny. Nazwa chemiczna: α-(1-metyloetylo)-α-[4-(trifluorometoksyfenylo]-5-pirymidynometanol fluroprimidol).
pub/14_5_133.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_133.pdf
słowa kluczowe: przewodność szparkowa, pelargonia, fluroprimidol, zahamowanie wzrostu

Zapis do cytowania:

MLA Pobudkiewicz, Anna, and Robert Maciorowski. "GROWTH RETARDANT INFLUENCE ON TRANSPIRATION AND MORPHOLOGICAL TRAITS OF Pelargonium × hortorum L.H. Bailey." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Pobudkiewicz, A., & Maciorowski, R. (2015). GROWTH RETARDANT INFLUENCE ON TRANSPIRATION AND MORPHOLOGICAL TRAITS OF Pelargonium × hortorum L.H. Bailey. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 POBUDKIEWICZ, Anna, MACIOROWSKI, Robert. GROWTH RETARDANT INFLUENCE ON TRANSPIRATION AND MORPHOLOGICAL TRAITS OF Pelargonium × hortorum L.H. Bailey. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan