University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 145–157

Andrzej Pacholczak, Paweł Petelewicz, Katarzyna Jagiełło-Kubiec, Agnieszka Ilczuk

FIZJOLOGICZNE ASPEKTY ROZMNAZANIA PERUKOWCA PODOLSKIEGO (COTINUS COGGYGRIA SCOP. ‘ROYAL PURPLE’) PRZEZ SADZONKI PĘDOWE

abstrakt: Biostymulatory są preparatami stosowanymi w celu poprawy wzrostu i rozwoju roślin, zwłaszcza w warunkach stresujących. Celem pracy było sprawdzenie działania dwóch biostymulatorów: AlgaminoPlant (0,2%) i Route (0,1%) na ukorzenianie perukowca podolskiego ‘Royal Purple’ i ich wpływu na zmiany biochemiczne oraz wymianę gazową u sadzonek pędowych. Sadzonki podczas ukorzenienia opryskiwane były jedno-, dwu- lub trzykrotnie, w odstępach tygodniowych, wodnym roztworem biostymulatorów. Skuteczność preparatów porównano z tradycyjnie stosowanymi środkami w produkcji szkółkarskiej, czyli pudrowym ukorzeniaczem Rhizopon AA, zawierającym syntetyczną auksyny IBA (2%) lub roztworem wodnym IBA (200 mg dm-3) stosowanym dolistnie. Potrójne traktowanie sadzonek AlgaminoPlantem i jednokrotne zastosowanie Route zwiększyło stopień ich ukorzeniania w stosunku do kontroli. W sadzonkach opryskiwanych jednokrotnie AlgaminoPlantem i dwukrotnie Route, zaobserwowano zwiększoną fotosyntezę. Jednokrotne i trzykrotne opryskiwanie AlgaminoPlantem spowodowało wzrost intensywności oddychania sadzonek. Zastosowanie w/w biostymulatorów wpłynęło na wzrost zawartości chlorofilu, cukrów ogólnych i redukujących. Na podstawie uzyskanych wyników wnioskuje się, że stosowanie biostymulatorów może powodować biochemiczne i fizjologiczne zmiany u sadzonek, które zwiększają ich zdolność do regeneracji korzeni, dlatego ich wykorzystanie powinno być zalecane w praktyce szkółkarskiej.
pub/14_5_145.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_145.pdf
słowa kluczowe: ukorzenianie, fotosynteza, oddychanie, węglowodany, białka

Zapis do cytowania:

MLA Pacholczak, Andrzej, et al. "PHYSIOLOGICAL ASPECTS IN PROPAGATION OF SMOKE TREE (Cotinus coggygria Scop. ‘Royal purple’) BY STEM CUTTINGS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Pacholczak, A., Petelewicz, P., Jagiełło-Kubiec, K., & Ilczuk, A. (2015). PHYSIOLOGICAL ASPECTS IN PROPAGATION OF SMOKE TREE (Cotinus coggygria Scop. ‘Royal purple’) BY STEM CUTTINGS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 PACHOLCZAK, Andrzej, et al. PHYSIOLOGICAL ASPECTS IN PROPAGATION OF SMOKE TREE (Cotinus coggygria Scop. ‘Royal purple’) BY STEM CUTTINGS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan