University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 159–175

Sylwester Smoleń, Łukasz Skoczylas, Roksana Rakoczy, Iwona Ledwożyw-Smoleń, Marta Liszka-Skoczylas, Aneta Kopeć, Ewa Piątkowska, Renata Bieżanowska-Kopeć, Mirosław Pysz, Aneta Koronowicz, Joanna Kapusta-Duch, Włodzimierz Sady

WYBRANE ASPEKTY METABOLIZMU AZOTU ORAZ JAKOŚĆ SAŁATY (LACTUCA SATIVA L.) GRUNTOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA ZWIĄZKAMI JODU I SELENU

abstrakt: Jod i selen razem pełnią ważne funkcje w organizmach ludzi i zwierząt. Prowadzenie równoczesnej biofortyfikacji (wzbogacenia) roślin w te pierwiastki jest więc uzasadnione – często spotyka się problemy łącznego endemicznego niedoboru (lub ukrytego głodu) I i Se w żywności. Stosunkowo niewiele wiadomo na temat interakcji pomiędzy I i Se w roślinach. Nie tylko w zakresie efektywności ich akumulacji, ale również wpływu I i Se na gospodarkę mineralną roślin czy jakość biologiczna plonu. Badania przeprowadzone w latach 2012–2014 obejmowały nawożenie doglebowe jodem i selenem sałaty odmiany ‘Valeska’ z uwzględnieniem następujących kombinacji: kontrola, KI, KIO3, Na2SeO4, Na2SeO3, KI + Na2SeO4, KIO3 + Na2SeO4, KI + Na2SeO3, KIO3 + Na2SeO3. Jod i selen były aplikowane dwukrotnie: przedsiewnie i w nawożeniu pogłównym (każde po 2,5 kg I·ha-1 + 0,5 kg Se·ha-1) – zastosowano całkowitą dawkę 5 kg I·ha-1 i 1 kg Se·ha-1. Z wyjątkiem masy główek sałaty oraz zawartości sacharozy stwierdzono, że skrajnie różny przebieg warunków klimatycznych w latach 2012–2014 w istotny sposób modyfikował wpływ nawożenia I i Se na gospodarkę mineralną azotem oraz jakość biologiczną sałaty. Nawożenie Na2SeO4, KI + Na2SeO4 oraz KIO3 + Na2SeO4 (ale nie nawożenie samym Na2SeO4) było czynnikiem stresowym, zmniejszało masę główek sałaty i zawartość w niej cukrów oraz równocześnie zwiększającym zawartość związków fenolowych, fenolopropanoidów i flawonoli oraz aktywność antyoksydacyjną.
pub/14_5_159.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_159.pdf
słowa kluczowe: biofortyfikacja, jakość biologiczna, azotany, związki fenolowe

Zapis do cytowania:

MLA Smoleń, Sylwester, et al. "SELECTED ASPECTS OF NITROGEN METABOLISM AND QUALITY OF FIELD-GROWN LETTUCE (Lactuca sativa L.) DEPENDING ON THE DIVERSIFIED FERTILIZATION WITH IODINE AND SELENIUM COMPOUNDS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Smoleń, S., Skoczylas, ., Rakoczy, R., Ledwożyw-Smoleń, I., Liszka-Skoczylas, M., Kopeć, A., Piątkowska, E., Bieżanowska-Kopeć, R., Pysz, M., Koronowicz, A., Kapusta-Duch, J., & Sady, W. (2015). SELECTED ASPECTS OF NITROGEN METABOLISM AND QUALITY OF FIELD-GROWN LETTUCE (Lactuca sativa L.) DEPENDING ON THE DIVERSIFIED FERTILIZATION WITH IODINE AND SELENIUM COMPOUNDS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 SMOLEń, Sylwester, et al. SELECTED ASPECTS OF NITROGEN METABOLISM AND QUALITY OF FIELD-GROWN LETTUCE (Lactuca sativa L.) DEPENDING ON THE DIVERSIFIED FERTILIZATION WITH IODINE AND SELENIUM COMPOUNDS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan