University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 177–188

Edward Borowski, Sławomir Michałek, Katarzyna Rubinowska, Barbara Hawrylak-Nowak, Wojciech Grudziński

WPŁYW JAKOŚCI ŚWIATŁA NA PARAMETRY FOTOSYNTETYCZNE LIŚCI SAŁATY I ICH PLON

abstrakt: W doświadczeniach wazonowych prowadzonych w kontrolowanych warunkach przy PPFD 200 µmol m-2 s-1 na roślinach sałaty badano wpływ światła LED o zróżnicowanym składzie spektralnym wobec białego światła fluorescencyjnego (FL-W) na aktywność fotosyntetyczną liści i plon biomasy. W badaniach zastosowano lampy LED emitujące światło białe (12W), czerwone (12R) i czerwono-niebieskie (R/B) z lamp o różnym stosunku w lampie diod czerwonych (R) do niebieskich (B) [9R + 3B; 10R + 2B; 11R + 1B]. Wyniki badań wykazały, że najniższe plony wydały rośliny przy LED (12W), a najwyższe FL(W). Zbliżone pod względem masy i powierzchni liści efekty w stosunku do FL(W) miały rośliny przy LED(12R). Wzrost promieniowania R a spadek B powodował wzrost biomasy, powierzchni liści i SLA oraz spadek zawartości chlorofilu w liściach. Liście roślin przy świetle LED R/B wykazywały wyższą przewodność szparkową, fotosyntezę i transpirację niż przy pozostałych rodzajach światła. Najniższą wartość wskaźników fluorescencji chlorofilu (Fo, Fm, Fv/Fm) stwierdzono przy świetle LED (12R). Biorąc pod uwagę zużycie energii przez zastosowane źródła światła, plonowanie roślin i inne określone w pracy parametry, najbardziej korzystne dla produkcji sałaty wydaje się światło LED(11R + 1B).
pub/14_5_177.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_177.pdf
słowa kluczowe: LED-s, światło fluorescencyjne, barwniki fotosyntetyczne, wymiana gazowa, fluorescencja chlorofilu

Zapis do cytowania:

MLA Borowski, Edward, et al. "THE EFFECTS OF LIGHT QUALITY ON PHOTOSYNTHETIC PARAMETERS AND YIELD OF LETTUCE PLANTS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Borowski, E., Michałek, S., Rubinowska, K., Hawrylak-Nowak, B., & Grudziński, W. (2015). THE EFFECTS OF LIGHT QUALITY ON PHOTOSYNTHETIC PARAMETERS AND YIELD OF LETTUCE PLANTS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 BOROWSKI, Edward, et al. THE EFFECTS OF LIGHT QUALITY ON PHOTOSYNTHETIC PARAMETERS AND YIELD OF LETTUCE PLANTS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan