University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 189–207

Ewa Mackoś-Iwaszko, Magdalena Lubiarz, Katarzyna Karczmarz

WPŁYW ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO NA WYSTĘPOWANIE MSZYC NA KLONIE POSPOLITYM (ACER PLATANOIDES L.)

abstrakt: Miasta niszczą naturalne siedliska zwierząt, ale jednocześnie tworzą nowe nisze ekologiczne i stwarzają całkiem odmienne od naturalnych warunki środowiska. W tych nowych warunkach niektóre owady, jak na przykład mszyce, mogą szybko się rozwijać i stają się ważnymi szkodnikami. Niniejsza praca prezentuje dynamikę populacji mszyc zasiedlających klon pospolity w warunkach miejskich Lublina. Ponadto zaprezentowane są wzajemne relacje pomiędzy gatunkami mszyc zasiedlającymi badany gatunek drzewa. Wykazano, że mszyce licznie zasiedlają klon pospolity (Acer platanoides), a najliczniejszym gatunkiem okazał się Periphyllus aceris. Gatunek ten był wyraźnym superdominantem w obu stanowiskach badawczych (osiedlowym i przyulicznym). Przy zastosowaniu wskaźników ekologicznych wykazano, że stanowisko osiedlowe charakteryzuje się większa różnorodnością gatunkową, niż stanowisko przyuliczne. Wykazano także, że warunki pogodowe istotnie wpływają na liczebność mszyc na klonie pospolitym. Najwyższą liczebność mszyc zanotowano w 2008 r., który charakteryzował się ciepłą wiosną. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy zmiany liczebności mszyc wynikają z wpływu warunków pogodowych i siedliskowych, czy być może także z wzajemnych relacji pomiędzy tymi gatunkami.
pub/14_5_189.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_189.pdf
słowa kluczowe: bioróżnorodność mszyc, klon pospolity, dynamika liczebności mszyc, warunki miejskie

Zapis do cytowania:

MLA Mackoś-Iwaszko, Ewa, et al. "THE IMPACT OF URBAN CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF APHIDS ON Acer platanoides L.." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Mackoś-Iwaszko, E., Lubiarz, M., & Karczmarz, K. (2015). THE IMPACT OF URBAN CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF APHIDS ON Acer platanoides L.. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 MACKOś-IWASZKO, Ewa, LUBIARZ, Magdalena, KARCZMARZ, Katarzyna. THE IMPACT OF URBAN CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF APHIDS ON Acer platanoides L.. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan