University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 19–28

Beata Zimowska, Zdzisław Targoński

AKTYWNOŚĆ PEKTYNOLITYCZNA BOEREMIA STRASSERI SPRAWCY CZARNEJ ZGNILIZNY ŁODYG I ROZŁOGÓW MIĘTY PIEPRZOWEJ

abstrakt: Przeprowadzone badania dotyczą aktywności pektynolitycznej trzech izolatów Boeremia strasseri. Do hodowli grzyba użyto płynnej pożywki Mendels-Weber zawierającej 1% pektyny cytrusowej, jako źródło węgla. Aktywność pektynolityczna enzymów wzrastała wraz ze wzrostem pH do momentu osiągnięcia wartości optymalnej 4,7. Enzymy pektynolityczne B. strasseri były aktywne w szerokim zakresie temperatury od 30 do 70°C, jednak najwyższą aktywność zaobserwowano w temperaturze 40°C. Pektynazy były całkowicie stabilne w temperaturze 40°C przez 80 min. Największy spadek aktywności obserwowano podczas ogrzewania enzymów w temperaturze 70°C.
pub/14_5_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_19.pdf
słowa kluczowe: Boeremia strasseri, aktywność pektynolityczna, produkcja pektynaz, termostabilność, grzyby

Zapis do cytowania:

MLA Zimowska, Beata, and Zdzisław Targoński. "PECTINOLYTIC ACTIVITY OF Boeremia strasseri THE CAUSAL AGENT OF BLACK STEM AND RHIZOMES ROT OF PEPPERMINT." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Zimowska, B., & Targoński, Z. (2015). PECTINOLYTIC ACTIVITY OF Boeremia strasseri THE CAUSAL AGENT OF BLACK STEM AND RHIZOMES ROT OF PEPPERMINT. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 ZIMOWSKA, Beata, TARGOńSKI, Zdzisław. PECTINOLYTIC ACTIVITY OF Boeremia strasseri THE CAUSAL AGENT OF BLACK STEM AND RHIZOMES ROT OF PEPPERMINT. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan