University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 29–40

Mesude Figen Donmez, Badel Uysal, Erkol Demırcı, Sezai Ercisli, Ramazan Cakmakcı

BIOLOGICZNA WALKA ZE ZGNILIZNĄ KORZENI SPOWODOWANĄ PRZEZ RHIZOCTONIA SOLANI KüHN NA ZIEMNIAKACH I FASOLI PRZY UŻYCIU BAKTERII ANTAGONISTYCZNYCH

abstrakt: W niniejszym badaniu badano użycie 73 bakterii wyizolowanych z ryzosfery roślin herbaty (Camellia sinensis) w rejonie Morza Czarnego w Turcji jako potencjalnego środka w walce przeciwko zgniliźnie korzeni spowodowanej przez Rhizoctonia solani i znanej jako ważna choroba roślin ziemniaka i fasoli w Turcji i na całym świecie. W warunkach in vitro użyto 73 bakterie i stwierdzono, że 15 spośród 74 działało przeciwko R. solani i tworzyło 0,20–2,30-centymetrową strefę inhibicji, a także hamowało rozwój grzybni patogenu. Doświadczenie in vivo także wykazało, że szczepy bakterii antagonistycznych miały różny poziom efektu inhibicji (między 12% a 83%) na R. solani w porównaniu z kontrolą. Badanie wykazało, że środki ochrony biologicznej mogą odgrywać zasadniczą rolę w zwalczaniu zgnilizny korzeni ziemniaka i fasoli.
pub/14_5_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_29.pdf
słowa kluczowe: fasola, ziemniak, Rhizoctonia solani, walka biologiczna

Zapis do cytowania:

MLA Donmez, Mesude Figen, et al. "BIOLOGICAL CONTROL OF ROOT ROT DISEASE CAUSED BY Rhizoctonia solani Kühn ON POTATO AND BEAN USING ANTAGONIST BACTERIA." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Donmez, M. F., Uysal, B., Demırcı, E., Ercisli, S., & Cakmakcı, R. (2015). BIOLOGICAL CONTROL OF ROOT ROT DISEASE CAUSED BY Rhizoctonia solani Kühn ON POTATO AND BEAN USING ANTAGONIST BACTERIA. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 DONMEZ, Mesude Figen, et al. BIOLOGICAL CONTROL OF ROOT ROT DISEASE CAUSED BY Rhizoctonia solani Kühn ON POTATO AND BEAN USING ANTAGONIST BACTERIA. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan