University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 3–17

Emine Kucuker, Burhan Ozturk, Kenan Yildiz, Yakup Ozkan

WPŁYW AMINOTOKSYWINYLOGLICYNY (AVG) NA JAKOŚĆ OWOCÓW ŚLIWY JAPOŃSKIEJ (PRUNUS SALICINA LINDELL CV. FORTUNE)

abstrakt: Zbadano wpływ aminotoksywinyloglicyny (AVG) użytej przed zbiorem owoców śliwy japońskiej (Prunus salicina Lindell cv. ‘Fortune’) na ich składniki bioaktywne, dojrzewanie i jakość. Całe drzewa opryskano wodnym roztworem AVG (0, 100 i 200 mg l-1) na dwa tygodnie przed spodziewanym zbiorem owoców. W porównaniu z wynikami z kombinacji kontrolnej, AVG opóźnił dojrzewanie owoców i wybarwienie ich skórki na czerwono. Preparat w stężeniu 200 mg∙l-1 zastosowany w ostatni dzień zbioru spowodował także obniżenie intensywności oddychania owoców oraz wytwarzania przez nie etylenu (odpowiednio o 57 i 60% w porównaniu z owocami z kombinacji kontrolnej). Obniżyły się także całkowita zawartość fenoli i aktywność antyutleniająca. Ta ostatnia, w tym samym terminie użycia, była dwa razy wyższa niż u owoców z kombinacji kontrolnej. Zawartości kwasów chlorogenowego i kafeinowego, rutyny i kaempferolu obniżyły się przy zastosowaniu AVG w obu stężeniach i we wszystkich terminach zbioru owoców.
pub/14_5_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_3.pdf
słowa kluczowe: antyutleniacz, kolor, etylen, trwałość, AVG, fenole

Zapis do cytowania:

MLA Kucuker, Emine, et al. "EFFECT OF AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) ON THE QUALITY OF JAPANESE PLUM (Prunus salicina Lindell cv. Fortune) FRUITS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Kucuker, E., Ozturk, B., Yildiz, K., & Ozkan, Y. (2015). EFFECT OF AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) ON THE QUALITY OF JAPANESE PLUM (Prunus salicina Lindell cv. Fortune) FRUITS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 KUCUKER, Emine, et al. EFFECT OF AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) ON THE QUALITY OF JAPANESE PLUM (Prunus salicina Lindell cv. Fortune) FRUITS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan