University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 55–67

Katarzyna Seidler-Łożykowska, Romuald Mordalski, Wojciech Kucharski, Elżbieta Kędzia, Kamila Nowosad, Jan Bocianowski

WPŁYW UPRAWY EKOLOGICZNEJ NA PLONOWANIE I JAKOŚĆ SUROWCA MELISY LEKARSKIEJ (MELISSA OFFICINALIS L.)

abstrakt: Surowce zielarskie powinny spełniać coraz wyższe wymagania jakościowe przetwórców, które dotyczą szczególnie zawartości substancji czynnych, plonu surowca i zanieczyszczeń: mikrobiologicznych, metalami ciężkimi lub pestycydami. Te rosnące wymagania mogą spełnić surowce pochodzące ze zbioru lub upraw ekologicznych. Głównym celem badań była ocena i porównanie wartości surowca melisy lekarskiej pochodzącej z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. W latach 2008–2010 oceniano plonowanie i jakość melisy lekarskiej w ekologicznych doświadczeniach polowych. Doświadczenia zostały założone w czterech certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych w różnych częściach Polski. W doświadczeniach oceniano następujące cechy: świeżą i suchą masę surowca, plon nasion, masę 1000 nasion, zawartość i skład olejku eterycznego w suchym surowcu oraz poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowca. Plon ziela melisy z doświadczeń ekologicznych był mniejszy w porównaniu z uprawą konwencjonalną, natomiast zawartość olejku eterycznego w zielu pochodzącym z obu systemów uprawy był podobny. Zawartość olejku eterycznego oraz jego skład nie były zależne od systemu uprawy. W doświadczeniach ekologicznych uzyskano satysfakcjonujący plon nasion, a nasiona były większe od kontroli. Badany surowiec melisy spełniał wymogi zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców poddawanych działaniu gorącej wody (A) zgodnie z Farmakopeą Europejską 7.0.
pub/14_5_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_55.pdf
słowa kluczowe: melisa leksrska, systemuprawy, plon, surowiec, olejek eteryczny

Zapis do cytowania:

MLA Seidler-Łożykowska, Katarzyna, et al. "EFFECT OF ORGANIC CULTIVATION ON YIELD AND QUALITY OF LEMON BALM HERB (Melissa officinalis L.)." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Seidler-Łożykowska, K., Mordalski, R., Kucharski, W., Kędzia, E., Nowosad, K., & Bocianowski, J. (2015). EFFECT OF ORGANIC CULTIVATION ON YIELD AND QUALITY OF LEMON BALM HERB (Melissa officinalis L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 SEIDLER-ŁOżYKOWSKA, Katarzyna, et al. EFFECT OF ORGANIC CULTIVATION ON YIELD AND QUALITY OF LEMON BALM HERB (Melissa officinalis L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan