University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 99–108

Hakan Engin, Zeliha Gökbayrak, Mustafa Sakaldaş, Fatmanur Uslu Duran

WPŁYW 22S, 23S-HOMOBRASSINOLIDU I GA3 NA JAKOŚĆ OWOCÓW CZEREŚNI ‘0900 ZIRAAT’ ORAZ NA ZABURZENIA FIZJOLOGICZNE

abstrakt: Uzyskanie wysokiej jakości w produkcji czereśni ma ogromną wagę. Regulatory wzrostu roślin używane były do zwiększenia plonu i jakości w produkcji czereśni. Stwierdzono, że brassinosteroidy, stosunkowo nowa grupa regulatorów wzrostu roślin, ma ciekawy wpływ na wzrost i rozwój roślin. Badanie przeprowadzono w celu oceny roli brassensteroidów i giberelin dla jakości owoców i występowania zaburzeń fizjologicznych u czereśni ‘0900 Ziraat’. Przez okres 2 lat stosowano kwas giberelinowy (GA3) oraz 22S, 23S-homobrassinolid jako oprysk w pełni kwitnienia i na początku rozwoju owoców. GA3 stosowano w stężeniach 25, 50 i 100 mg l-1 a 22S, 23S-homobrassinolid – w stężeniach 0,05; 0,1 oraz 0.5 mg l-1. Stosowano też połączone działanie 100 mg l-1 GA3 + 0,1 mg l-1 22S, 23S-homobrassinolidu. Zastosowanie regulatorów wzrostu roślin spowodowało zwiększenie stosunku masy owoców i miąższu do pestek oraz zmniejszenie długości owoców. Efekt ten był głównie spowodowany gibereliną. Hormony i pora roku miały wpływ na całkowitą zawartość stałych substancji rozpuszczalnych oraz kwasowość oznaczoną. Żaden z regulatorów wzrostu nie miał wpływu na występowanie zaburzeń fizjologicznych. W drugim sezonie były one na mniejszym poziomie.
pub/14_5_99.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_99.pdf
słowa kluczowe: brassinosteroid, gibereliny, Prunus avium, jakość, zaburzenie

Zapis do cytowania:

MLA Engin, Hakan, et al. "ROLE OF 22S, 23S-HOMOBRASSINOLIDE AND GA3 ON FRUIT QUALITY OF ‘0900 ZIRAAT’ SWEET CHERRY AND PHYSIOLOGICAL DISORDERS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Engin, H., Gökbayrak, Z., Sakaldaş, M., & Duran, F. U. (2015). ROLE OF 22S, 23S-HOMOBRASSINOLIDE AND GA3 ON FRUIT QUALITY OF ‘0900 ZIRAAT’ SWEET CHERRY AND PHYSIOLOGICAL DISORDERS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 ENGIN, Hakan, et al. ROLE OF 22S, 23S-HOMOBRASSINOLIDE AND GA3 ON FRUIT QUALITY OF ‘0900 ZIRAAT’ SWEET CHERRY AND PHYSIOLOGICAL DISORDERS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan