University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 115–140

Lech Wojciech Szajdak, Jacek Stanisław Nowak, Teresa Meysner, Katarzyna Styła, Wioletta Gaca, Marek Szczepański

WPŁYW PODŁOŻA Z DODATKIEM KWASU INDOLO-3-OCTOWEGO NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH

abstrakt: Oceniono wpływ dodawanych ilości kwasu indolilo-3-octowego (IAA) do trzech handlowych i trzech własnych podłoży na ukorzenienie dwóch roślin ozdobnych: Hydrangea L. i Euphorbia pulcherrima ‘Prestige Early Red’. Zaobserwowano – na podstawie oceny systemu korzeniowego, długości, świeżej i suchej masy korzeni oraz procentu ukorzenionych sadzonek – że Hydrangea L. ukorzeniła się najlepiej w podłożu Ceres i GM2, natomiast Euphorbia pulcherrima w podłożu Klasmann Stek Medium, GM2 i GM3 niezależnie od dawek IAA. Dodanie 200, 300 i 400 µg kg-1 IAA do podłoży GM2 i GM3 przyczyniło się do polepszenia niektórych parametrów ukorzeniania sadzonek Euphorbia pulcherrima. Podłoże GM1 o najniższym pH najsłabiej ze wszystkich badanych wpływało na rozwój systemu korzeniowego i procent ukorzenionych sadzonek obu roślin ozdobnych. Ponadto dodanie 400 µg kg-1 IAA do podłoża Klasmann Stek Medium istotnie przyczyniło się do zwiększenia długości i suchej masy korzeni Euphorbia pulcherrima.
pub/14_6_115.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_115.pdf
słowa kluczowe: ukorzenianie sadzonek, podłoża, IAA, Hydrangea L., Euphorbia pulcherrima

Zapis do cytowania:

MLA Szajdak, Lech Wojciech, et al. "IMPACT OF GROWING MEDIA WITH INDOLE-3-ACETIC ACID ADDITION ON THE DEVELOPMENT OF ROOT SYSTEM OF ORNAMENTAL PLANTS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Szajdak, L. W., Nowak, J. S., Meysner, T., Styła, K., Gaca, W., & Szczepański, M. (2015). IMPACT OF GROWING MEDIA WITH INDOLE-3-ACETIC ACID ADDITION ON THE DEVELOPMENT OF ROOT SYSTEM OF ORNAMENTAL PLANTS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 SZAJDAK, Lech Wojciech, et al. IMPACT OF GROWING MEDIA WITH INDOLE-3-ACETIC ACID ADDITION ON THE DEVELOPMENT OF ROOT SYSTEM OF ORNAMENTAL PLANTS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan