University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 141–150

Eliška Peňázová, Aleš Eichmeier, Jana Čechová, Miroslav Baránek, Robert Pokluda

OCENA RÓŻNYCH METOD EKSTRAKCJI DNA W CELU WYKRYCIA BAKTERII XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CAMPESTRIS W LIŚCIACH KAPUSTY

abstrakt: Bakteria Xanthomonas campestris pathovar campestris (Xcc) jako przyczyna czarnej zgnilizny roślin z rodziny krzyżowych powoduje znaczne straty w plonie rolniczym na całym świecie. Zwalczanie czarnej zgnilizny, a także określenie Xcc na podstawie parametrów morfologicznych lub za pomocą testów patogeniczności jest trudne. W celu zoptymalizowania protokołu PCR przetestowano dziesięć różnych możliwości ekstrakcji DNA, a następnie metodę PCR. Na podstawie walidowanej metody ISTA zastosowano trzy zestawy primerów, mianowicie UBP 1052F-BACR, DLH 120-125 i ZUP 2309-2310. Porównano wyniki zmierzonego stężenia i jakości DNA oraz skuteczności dla amplifikacji PCR. Zalecono trzy sposoby ekstrakcji DNA w ramach protokołu detekcji Xanthomonas campestris pv. Campestris: zestaw komercyjny używany do izolacji z tkanek według Macherey-Nagel, MO BIO oraz zestaw dla hodowli mikrobowych według MO BIO.
pub/14_6_141.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_141.pdf
słowa kluczowe: czarna zgnilizna, Brassicaceae, specyficzne PCR

Zapis do cytowania:

MLA Peňázová, Eliška, et al. "EVALUATION OF DIFFERENT METHODS OF DNA EXTRACTION FOR DETECTION OF BACTERIUM Xanthomonas campestris pv. Campestris IN CABBAGE LEAVES." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Peňázová, E., Eichmeier, A., Čechová, J., Baránek, M., & Pokluda, R. (2015). EVALUATION OF DIFFERENT METHODS OF DNA EXTRACTION FOR DETECTION OF BACTERIUM Xanthomonas campestris pv. Campestris IN CABBAGE LEAVES. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 PEňáZOVá, Eliška, et al. EVALUATION OF DIFFERENT METHODS OF DNA EXTRACTION FOR DETECTION OF BACTERIUM Xanthomonas campestris pv. Campestris IN CABBAGE LEAVES. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan