University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 151–161

Magdalena Pogorzelec, Marzena Parzymies, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, Barbara Banach, Artur Serafin

ŻYWOTNOŚĆ PYŁKU I INICJACJA KULTUR TKANKOWYCH WIERZBY LAPOŃSKIEJ, GATUNKU ZAGROŻONEGO W POLSCE

abstrakt: W pracy przedstawiono badania dotyczące zagrożonego w Polsce gatunku reliktowego wierzby lapońskiej (Salix lapponum). Głównym celem badań było określenie żywotności pyłku badanego gatunku w warunkach sztucznych oraz zweryfikowanie możliwości inicjacji kultur tkankowych. Żywotność pyłku S. lapponum szacowano na dwa sposoby, metodą barwienia oraz kiełkowania ziaren pyłku w łagiewkę. Na podstawie uzyskanych wyników badań wnioskuje się wysoką żywotność pyłku, zarówno świeżego jak i przechowywanego przez 12 miesięcy. Kiełkowanie ziaren pyłku uzależnione było od stężenia glukozy w pożywce i temperatury. Wyniki badań dostarczyły informacji na temat optymalnych warunków kiełkowania ziaren pyłku wierzby lapońskiej w warunkach laboratoryjnych. Podjęto również badania nad wprowadzeniem S. lapponum do kultur tkankowych. Najwięcej eksplantatów bez objawów zakażenia uzyskano, gdy fragmenty pędów moczone były w mieszaninie fungicydów, zanurzane w 70% roztworze alkoholu i odkażane powierzchniowo 2% NaOCl przez 30 min. Najwięcej dobrej jakości pędów uzyskano na pożywce MS, uzupełnionej 0,1 mg·dm-3 BA i 0,01 mg·dm-3 IBA.
pub/14_6_151.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_151.pdf
słowa kluczowe: żywotność pyłku, zdolność kiełkowania pyłku, kiełkowanie nasion, explantaty

Zapis do cytowania:

MLA Pogorzelec, Magdalena, et al. "POLLEN VIABILITY AND TISSUE CULTURE INITIATION OF Salix lapponum, AN ENDANGERED SPECIES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Pogorzelec, M., Parzymies, M., Bronowicka-Mielniczuk, U., Banach, B., & Serafin, A. (2015). POLLEN VIABILITY AND TISSUE CULTURE INITIATION OF Salix lapponum, AN ENDANGERED SPECIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 POGORZELEC, Magdalena, et al. POLLEN VIABILITY AND TISSUE CULTURE INITIATION OF Salix lapponum, AN ENDANGERED SPECIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan